yönlük hal

admin
Bu hal istiqamət, çıxış nöqtəsi bildirir.Mənasına görə çıxışlıq halla antonimdir. a,ə (ya, yə) şəkilçisinin köməyi ilə düzəlir.Feilin arzu şəkli ilə omonimdir.Bəzi iki hecalı sözlərin sonuncu hecasındakı açıq sait yönlük hal şəkilçisi qəbul etdikdən sonra tələffüzdə qapalı saitə keçir.Məsələn, nənəyə [nəniyə]

Hörmətlə: Elvin Abdullayev
(yazar:abdullayev)