confessions

shabi

1. nəsil Yazar - Staj Görən -

  1. toplam entry 51
  2. takipçi 0
  3. xal 1074

firuzə

shabi
Fars dilindən tərcümədə, firuzə — "xoşbəxtlik daşı" deməkdir. Çox zaman "firuzə" sözünü fars dilindən "Piruz", yəni, "qalib gələn" kimi də tərcümə edirlər._ _Qədim dövrlərdən zərgərlikdə istifadə edilən firuzə bərəkət və var-dövlət rəmzi hesab edilirdi.
Bəzi düşüncələrə görə yaşıl rəngdə olan firuzələr çox köhnə və pis, mavi rəngdə olanlar isə gənclik və yaxşılıq mənasını ifadə edir. Bu düzgün deyil. Mavi, firuzəyi və yaşıl rəngdə olan bütün firuzələr eyni yaşa malikdir. Tünd yaşıl rəngə malik olan firuzələr çox bahadır, lakin onların rəngi mavi ilə müqayisədə davamlıdır.Müəyyən zaman keçdikdən sonra və yaxud bilinməyən bir gərginlik nəticəsində bu tipdə olan firuzələr sintetik üslubda yaradılanlardan fərqli olaraq dəyişikliyə uğramır və baha olur. Bütün zamanlarda firuzə həmişə talisman daşdır, öz sahibinə həqiqət, düzgünlük, yüksək elmlərin öyrənilməsinə bacarıq, xüsusən mənəvi aləmin qorunması və özünü bu dünyada təsdiq etməyə kömək edir.Həmçinin mənəvi cəhətdən insana təsir edən kitabların oxunmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu daş sülhün daşıyıcısı və pisliyin qənimidir. Amulet kimi dəyərləndirildikdə firuzə uşaqlar tərəfindən istənilən yaşda taxıla bilinər və bu daş onları mənfi təsirlərdən qoruyacaqdır. Firuzə daşını bəzən qılınca bənzədirlər və bu daş pisliyin kəskinliyinə işarədir.Həmişə pisliklə müharibə zamanı firuzə qoruyucu əhəmiyyət daşıyır. Öz sahibini qara qüvvələrdən qoruyur və ona qarşı edilmiş fallar, magiq hadisələrdən təmizləyir. Əgər onun sahibinə pislik edilirsə, yaxud nəzər salınırsa bu zaman həmin daş ya öz rəngini itirir yaxud da qəfldən parçalanır. Deyilən fikirlərə görə firuzə insnaları bəd ölümdən belə qoruyur. Kasıblıqdan uzaqlaşdırır, hirsin yatırılmasında yararlıdır.
Firuzənin mavi rəngdə olması onun dünyəvi rəngi mənasını ifadə edir və insanın ölümündən sonra qalxa biləcəyi səmanı işarə edir. Bir sözlə mənəvi hissin əsas simvoluna çevrilmişdir. Yunanlar üçün bu da Afroditaya məxsus hesab olunurdu, astexlər isə firuzəni göylər Allahının göz yaşları sayırdı. Qadınların sevdiyi üçün bu daşı qədimdən etibarən sevgi daşı kimi qiymətləndirdilər. Farslar hətta deyirdilər ki, məhəbbətdən ölən insanların sümükləri firuzəyə çevrilir.Müsəlman aləmində məşhurlaşan firuzə qələbə daşı və xüsusi gücə malik olan talisman idi. Həmçinin Qafqazlar və Orta Asiya ölkələrində gəlin üçün əsas toy hədiyyələrindən biridir. Firuzə uğur və sülhün daşıdır,insanlar arasındakı mübahisəni uzaqlaşdırır, əsəbi və pis düşüncələri kənarlaşdırır, həmçinin aldadılmaz və həqiqi sevginin simvoludur.
Mavi rəngdə olan firuzələr öz rənglərinə görə insanlara xüsusi enerji verir. Veneradan olanlar üçün gənclik və cavanlıq rəmzidir. Yaşıl firuzə ağılın daşıdır, hansı ki, güc və müdrikiyi özündə birləşdirən Saturunu əks etdirir. Buna görə də həmin daşı yalnız güclü və ağıllı insanların daşıması məsləhət görülür. Yaşıl rəngli firuzələr psixoloji cəhətdən insanlara yaxşı təsir edir, mavi rəng isə daha çox uşaqlar və gənclər üçün məsləhətlidir. İstənilən rəngdə firuzəsi olan insanların pul barəsində heç vaxt çatışmamazlıqları olmur , həm də insanların xüsusi diqqətini cəlb edir.

delfinler ve balinalar

shabi
Delfinlər və Balinaların məməlilər qrupuna daxil olduğu doğrudur. Onlar da bizim kimi ağciyər tənəffüsü edirlər. Bunun üçün suyun səthinə qalxırlar, başlarındakı tənəffüs boşluğundan nəfəs alıb və aldıqları nəfəsi dəqiqələrlə tutub suyun altında üzürlər. Sonra isə yenə suyun üzünə qayıtmalı və nəfəs almalıdırlar, çünki balıqlardan fərqli olaraq dəniz məməliləri suyun altında nəfəs ala bilmirlər. Bəs bu heyvanlar quruya çıxdıqda niyə ölürlər?
Bunun iki səbəbi var və hər ikisi də təkamül prosesində dayanır: Dehidrasiya(susuzlaşma) və Orqan zədəlanməsi. Bu heyvanların dənizlərdə yaşamaq üçün inkişaf etdikləri doğrudur. Ancaq təkamül prosesi ətraf mühitə, su mühitinə uyğunlaşmalarını tamin edəcək şəkildə reallaşmışdır. Bu da dəniz məməlilarinin quru məməlilarindən daha çox suya bağlı olması ilə nəticələnmişdir. Suyun qaldırma qabiliyyəti havaya nisbətən çox yüksək olduğundan, bu dəniz məməlilərinin vücudları quruda əldə edə biləcəklərindən çox daha böyük kütlələrə çatmışdır. Quruya çıxdıqda suyun onu qaldırma qüvvəsi yox olur. Bu da ağır çəkilərinin daxili organlarını əzməyə başlamasına səbəb olur. Beləliklə, texniki cahətdən bu heyvanlar nəfəs almağa davam etsa də, əzilmək və organlarının ziyan görməsi səbəbiylə yavaş-yavaş ölürlər.
Başqa bir məqam isə bu heyvanların su mühitindəki istilik şərtlərindən asılı olaraq bədən istiliyini tənzimləməsidir. Quru şəraitində radiasiya ilə istilik ötürülməsi sudan daha yüksəkdir . Bu səbəblə quruya çıxdıqda bədənləri çox qısa müddətdə çox isti olur . Bu, dehidrasiyaya (su itkisinə, susuzlaşmaya) və orqanların işləməməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən təlim keçmiş könüllülər bu canlıların üzərinə su səpirlar, məqsəd balıqlarda olduğu kimi "nəfəs almaq" deyil, bədən istiliyini tənzimləmələrinə kömək etməkdir.

bayquş haqqında

shabi
1. Qədim miflərdə bayquşlar
Bayquşlar ilkin zamanlardan insanların diqqətini cəlb etmiş, bir çox  qədim xalqın mifologiyasında özünə yer tutmuşdur. Yunan mifologiyasında o, müdriklik, ağıl və qələbə rəmzi olmuşdur. Müharibə tanrıçası Athenanın 3 simvolundan biri  də həmçinin bayquş olmuşdur (zeytun budağı- sülh, mizraq -müharibə, bayquş -müdrikliyi təmsil etmişdir). O, gecələr Athenanın görə bilmədiyi hər şeyi ona çatdırırdı.Yunan ordusunun üzərindən uçan bayquş qələbəni təmsil edirdi.Roma mədəniyyətində isə bayquş ölüm, uğursuzluq və dağıntıların simvolu idi, hətta onlarda evlərin qapısına ölü bayquş asmaq, bayquş yandırıb külünü dənizə tökmək kimi adətlər olmuşdur ki, bu fikirlər babil ve misir mifologiyasının təsirləri altında formalaşmış və romalılarla birlikdə digər ərazilərə də yayılmışdı.
2. Super-stereo eşitmə qabiliyyəti
Eşitmə duyğuları olduqca inkişaf etmiş olan bayquşlar ovunun yeraltında ən kiçik hərəkətini və ya yarpaqların arasında tərpənməsini belə eşidirlər. Səslərə qarşı olduqca həssas olan bu canlıların, qulaqlarının ətrafında yerləşən tüklər səs dalğalarını bir növ tutaraq qulaqlara ötürür. Eşitmə seyvanları insanlarınkından daha genişdir. Bayquş qulaqlarının daha bir xüsusiyyəti isə onların bir-birinə simmetrik yerləşməməsidir. Eyni zamanda qulaqlar daxilən bir-birindən ayrıdır, yəni sağ qulaq sağ tərəfdən gələn səsi daha çox eşidir və əksinə. Bir qulaq digərindən daha yüksəkdədir, bunun sayəsində bayquşlar istənilən tərəfdən gələn səsləri rahatlıqla eşidə bilirlər. Beləcə bayquşlar səsləri super-stereo olaraq dinləyir və səs çıxaran canlını görməsələr belə onun harada olduğunu tamamilə doğru olaraq təsbit edə bilirlər.
3. Kəskin gözləri
Kəskin və iri gözləri uzağı çox yaxşı görməylərinə səbəb olsa da, yaxını bulanıq görürlər. Gözlərinin iri və kürəşəkilli olması onların gecə görməsini asanlaşdırır. Bayquşların başını 360 dərəcə fırlada bilməsi səhv bir inanışdır. Boyun skelet quruluşu digər quşlardan fərqlənən bayquşlar başlarını 270 dərəcə fırlada bilirlər. Bu da onların gözlərinin ancaq qarşıya doğru baxa bilməsi ilə bağlıdır.
4. Növləri və yayılma arealı
Hal-hazırda dünyada Antarktikadan başqa bütün qitələrdə yaşayan təxmini 200-ə qədər bayquş növü vardır. Onların ən böyüyü Avrasiya qartal bayquşu , ən balacası isə cırtdan bayquşudur. Qartal bayquşları ən güclü yırtıcı quşlardan biri olub hətta canavar, meymun və dəvəquşu balalarını belə ovlayırlar. Balaca bayquş növləri gündüzləri də aktiv olub, çəkiləri yarım kilodan çox deyildir.  Kiçik bayquş növlərinin bəziləri kaktus meşələrində yaşayırlar. Onlar böcəklərlə qidalanırlar.

gözəl günün şərtləri

shabi
*Gününüzü Gözəl Edəcək 7 Vərdiş*.
1.Səhər yeməyi Bu ən vacib şərtlərdəndir. Gün boyu gümrah olmaq üçün səhər yeməyi yemək vacibdir.
2.Xoş sözlər söyləmək
Yaxınlarınıza xoş sözlər söyləyin, bu yalnız onların yox, sizin də əhvalınıza çox yaxşı təsir edəcək.
3.Müsbət məlumatlardan faydalanmaq
Sizə pis təsir edəcək xəbərləri izləmək və ya qəzetləri oxumaq əvəzinə komediya janrında olan proqramları izləmək, ya da stol başında ailə üzvlərinizlə pozitiv mövzular haqqında söhbət etmək daha məsləhətlidir.
4.İşə günün ən vacib məsələsi ilə başlamaq
Səhər ən vacib məsələləri həll etməyə başlasanız, digər məsələləri həll etmək sizə daha asan gələcəkdir.
5.Tələsməmək
Hər hansı bir işi yavaş tempdə , daha ehmalca gördükdə fikrinizi daha rahat toparlaya bilirsiz və günün sonunda isə sürətli gördüyünüz işlə müqayisədə daha keyfiyyətli nəticəyə sahiblənmə şansınız olur.
6.Məşq etmək
Gündəlik olaraq məşq edin.Bunun sayəsində enerji səviyyəsinizi artıra bilərsiz. Daxili şübhələriniz və gərginliyiniz azalacaq və düşüncələriniz daha pozitiv yöndə olacaqdır.
7.Doğru addımlar atmaq
Yalnız bu sizin özünüzə qarşı olan dəyərləndirməni artıracaq.Pozitivliyinizi kiçik addımlarla yaratmağa başlayın, zamanla isə yaxşı əməllərinizin sayını genişləndirin və məhz beləcə sizin həyatınız daha gözəl və daha xoşbəxt olacaqdır.

qız qalası

shabi
Qız qalası

Tarixi abidədir. Qədim qala divarlarının (İçərişəhərin) cənub-şərq hissəsində, dənizkənarı parkın yaxınlığında yerləşir. Hündürlüyü 28 metr, diamеtri birinci mərtəbədə 16,5 metrə, divarının qalınlığı 5 metrə çatır. Qalanın daхili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünüb. Hər mərtəbə yоnma daşlarla tikilib və günbəz fоrmalı tavanla örtülüb.

Qala 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb, 2000-ci ildə UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salınıb. Qalanın yеganə girişi qərb tərəfdə, yеr səthindən 2 metr hündürlükdə оlan tağlı qapıdır. Adının etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər olsa da, onlardan həqiqətə ən yaxın olanı qızla bağlı əfsanədir (bəzi müəlliflərə görə Bakı xanının qızı). Bu əfsanəyə əsasən qardaşı (bəzi mənbələrdə hökmdar atası) tərəfindən qalada saxlanan qız bu əzaba dözməyib və özünü qaladan ataraq intihar edib. Digər versiyaya görə isə qala əvvəllər “Göz qalası” adlandırılıb, zaman keçdikcə isə dəyişərək “Qız qalası” şəklini alıb.

şəhid

shabi
2-ci Böyük Vətən Müharibəsində Şəhid Olmuş Osman Cəfər İmişli rayonu .Laçında Şəhid Olub Ayağında Problem var idi Birinci dəfə vaykomatdan qaytardılar.Yeniden ərizə yazıb könüllü getdi. Ali təhsilli AZMİU-nu bitirmişdi Diplomunu almaq qismət olmadı.Allah rəhmət elesin
foto

veterinar məktəbi

shabi
_*Anderlext Veterinar Məktəbi, Brüssel*_
Brüsseldəki Anderlext Veterinar məktəbi yenilənməsinə məsuliyyət daşıyan personalı binaya girməyə qorxduğuna görə kimsəsiz qalıb.Kolbalardakı heyvan nümunələri, kiflənmiş vasitələr, iynələr və müxtəlif veterinar alətləri adamların tüklərini ürpərdir. Məktəbi bu binasına “qorxu laboratoriyası” da deyirlər.
foto

yoga

shabi
“Yoqa” sözü öz mənşəyini sanskrit dilindəki “yuq” sözündən götürür ki, o da tərcümədə “birləşmə”, “qovuşma”, “tövhid” mənasını verir. Yoqa – altı əsas ortodoksal hind fəlsəfi sistemindən birini təşkil edir. Bu təlim ilk dəfə sistemli şəkildə qədim hind müdriki Patacalinin (m.ö. I əsr) “Yoqa sutra” əsərində təsvir edilir. Ümumi halda, yoqa sistemi – xatxa-yoqa, raca-yoqa, karma-yoqa, jnani-yoqa, bxakti-yoqa və s. kimi mərhələlərə bölünür.
Yoqa təlimi xəstəliklərin yaranmasına dair ən müasir elmi baxışlardan biri olan psixogenlik anlayışı ilə səsləşir. Bu təlim vurğulayır ki, xəstəliklərin və bədbəxt hadisələrin başımıza gəlməsində indiki və bundan əvvəlki maddi həyatımızdakı niyyət və əməllərimiz, əsəblərimiz səbəbkardır.
Yoqa təliminə görə insanın psixiemosional halları 7 əsas enerji mərkəzi vasitəsilə idarə olunur və həmin mərkəzlərə uyğun emosiyalar elə həmin mərkəzlərə uyğun orqanların ya normal işləməsinə, ya da xəstəliyinə səbəb olur.
Yoqada məqsəd birlik və bərabərlikdir. Edilən iş də hədəf birlik isə adamın özünün bütün olaraq hiss etməsi, heç bir şəkildə özündən əskik olmadığını bilməsi və ona görə dincliyə çatması, dinclik tapması qısaca bunları hiss etməyən biri yoqa etmir deməkdir. Yoqa edən adam ilk olaraq özünü, daha sonra ətrafını və kainatı qəbul etməsi lazımdır bu tanıma uyğun gələn yoqa edir və dinclik tapır.
Bədənin və ağlın təkmilləşməsi
Yoga elementləri əzələ dartma və əyilmə məşqləri əlavə edilir. Yoqa bədən və yaddaşı təkmilləşdirən və həyat tərzinə çevrilən metod kimi anlaşılmalıdır.
Relaksasiya, elastiklik və pozitiv düşünmə
Bu məşqlərin əsas hissəsi fiziki pozalar və ya Asanalar, nəfəsalma üsulları və ya Pranayama və daha elastik olmaq üçün meditasiyalardır. Yoqa elastik olmağa və yaxşı formada qalmağa kömək edir. O, həmçinin yorğunluğu azaldır və zehni sağlamlığı qüvvətləndirir. Düzgün relaksasiyanı, nəfəsalmanı, məşqi, meditasiyanı, sağlam qidalanmanı və pozitiv düşünməyi öyrədir. Gündəlik yoqa məşqlərindən faydalanmaq üçün vegetarian olmağa ehtiyac yoxdur.

piramida

shabi
Eramızdan əvvəl 3000-ci illərə söykənən bir tarixi olan piramidalar, sirrlərini hələ də qorumaqdadır. Piramidaların necə inşa edildiyi bilinmir, amma cavabsız qalan yeganə sual bu deyil. Məhz Misir Piramidalarının inana bilməyəcəyiniz sirrləri:
Piramida kimin adına inşa edilibsə, o insanın məzarının yerləşdiyi otağa ildə yalnız iki dəfə günəş şüaları düşür və bu günlər həmin fironun anadan olduğu və taxta çıxdığı günlərdir.
Piramidaların içərisində ultra səs, radar, sonar kimi müasir chazlar çalışmırlar, səbəbi  isə hələ də məlum deyil.
Çirkli suyu piramidanın içərisində bir neçə gün saxlasaq, suyu təmizlənilmiş olaraq geri götürərik.
Bəzi otaqlara hələ də girilə bilinməyib və içlərində nə olduğu bilinmir. Tədqiqatçıların çoxu ya içində olan labirintdə itdilər ya da eyni yerdə bir neçə dəfə fırlandılar, lakin içlərini görən heç olmamışdır.
Keops piramidasįnın tavan çevrəsini hündürlüyünün iki qatına bölündə tam olaraq pi=3,1415 sayı əldə edilir.
Böyük Piramida dünyanın quru sahəsinin tam mərkəzində yerləşib.
Piramidanın içərisinə qoyulan süd bir neçə gün ərzində təzə qalar və sonunda çürümədən qatıq halına gələr.
Keops piramidasının tikintisində fəhlələrin fövqəladə bir səylə gündə 10 kub metr daşı üst-üstə qoyduqlarını qəbul etsək, piramida da yer alan təxminən 2.5 milyon kubmetr daşı 250.000 gün, yəni təxminən 664 ildə yerləşdirmək mümkün olardı. Halbuki piramidalar 20 ilə 30 il arasında bir müddətdə tamamlanmışdır.
Çox maraqlı bir məlumat daha Böyük Piramida ilə dünyanın mərkəzi arasındakı məsafə bu piramidanın Şimal qütbü ilə arasındakı məsafəyə bərabərdir.
İqaməti Gizede olan üç piramida aralarında bir Pifaqor üçbucağı olacaq şəkildə düzəldilmişdir. Yaradılan bu üçbucağın kənarlarının bir-birlərinə görə nisbəti 3:4:5-dir.

etika anlayışı

shabi
Fəlsəfi elmlər sistemində mühüm yer tutan etika insan idrakının ən qədim sahələrindən olan əxlaq haqqında elmdir.
Hələ ibtidai dövrdə insanların müəyyən adət-ənənələr, qaydalar, qadağalar və s. formada mövcud olan münasibətləri zaman keçdikcə mürəkkəbləşir, yeni məzmun kəsb edirdi. Bu münasibətlər ibtidai insanların dünya haqqında təsəvvürlərini təşkil edən totemizm, animizm, fetişizm və magiyanın təsiri altında dəyişirdi. Həyat fəaliyyəti prosesində inkişaf edən bu təsəvvürlər əsatir fəlsəfəsinin formalaşmasını təmin etdi.
İlk sinifli cəmiyyətdə insanların şüuru xeyli irəliləyərək əsatiri yaratsa da, Qədim dövrə xas olan mifoloji dünyagörüş hələ yalnız «fəlsəfənin kandarına» çatmaqda idi. Bununla belə, sinkretik (bölünməmiş) mifoloji dünyagörüş dünya haqqında tam təsəvvür yaradan, dünyanı bütöv, küll halında öyrənən fəlsəfi dünyagörüşün sələfi oldu. Sinkretik mifoloji dünyagörüş insanların siyasi, hüquqi, dini, elmi, fəlsəfi, əxlaqi, estetik və s. görüşlərini vəhdətdəəks etdirirdi.

Tam fəlsəfi dünyagörüş isə məhz antik quldarlıq dövründə formalaşdı. Qədim Hindistan və Çindəəsası qoyulmuş müxtəlif fəlsəfi sistemlər məhz antik dövrdə bitkin nəzəriyyə və məktəblər şəklinə düşərək sürətlə inkişaf etməyə başladı.

Mifoloji dünyagörüşün fəlsəfi dünyagörüşə keçə bilməsinin əsas səbəbi fəlsəfənin «əsas məsələsinin» konkretləşməsi oldu. Dünyanın necə yaranması, insanın ölümü, həyatı və s. kimi suallar insanları hələ qədim dövrdən maraqlandırsa da, o zaman onlar bu problemlərə sırf mifoloji aspektdən yanaşır, bunları fəlsəfi cəhətdən nə ümumiləşdirə, nə də dərk edə bilirdilər. Bu problemlərə fəlsəfi münasibətin bəslənməsi bütün dünyada demək olar ki, eyni vaxtda – təxminən e.ə. I minilliyin ortalarında (b.e.ə.VII əsrdə) baş verdi. Məhz bu dövrdə Hindistanda, Çində fəlsəfi məktəblər yarandı və tezliklə bu dalğa antik dövrü bürüdü. Müxtəlif fəlsəfi suallarla dolu olan «Avesta» da məhz bu zaman kəsiyində meydana gəldi. Beləliklə, fəlsəfənin əsas məsələsinin 2 tərəfini təşkil edən «dünya nədən yaranıb» və «dünyanı dərk etmək mümkündürmü» sualları konkretləşərək fəlsəfi dünyagörüşün təməlini qoydu. Bu dövrə fəlsəfə tarixində K.Yaspersin sözü ilə «məhvər xətti» və ya «ox xətti» deyilir. Sanki Tanrı insan idrakında sıçrayış etmək məqsədilə dünyanın hər yerində eyni zamanda «ağıllı başlar» yaratdı. Bu başlar cəmiyyəti irəliyə aparmalı və bəşəriyyəti Allahın ona bəxş etdiyi maddi və mənəvi sərvətlərə yiyələnməyə nail olmaq yollarını göstərməli idi. Bu yollar ictimai təcrübə, əmək və mövcud elmlərin nailiyyətlərinə yiyələnməkdən keçirdi. Əsasən fundamental təbiət elmlərinin rüşeymləri mövcud olan Qədim dövrdə fəlsəfənin «əsas məsələsinin» 1-ci tərəfinə — «dünya nədən yaranıb» probleminə istinad edilsə də, sonrakı mərhələ olan Antik dövrdə bu problemin həmçinin ikinci tərəfi – yəni «dünyanı dərk etmək mümkündürmü» sualı da filosofların diqqət mərkəzində oldu.

alma

shabi
Alma — Azərbaycanda almanın üç yüzə qədər müxtəlif növü və çeşidi vardır. Bunlardan altmışı sənaye üçün əhəmiyyətlidir. Digər şirəli meyvələrdən almanın üstünlüyü odur ki, onu bütün il boyu saxlayıb istifadə etmək mümkündür. Almanın yetişmə fəsli aşağıdakı kimidir: yay (iyul, avqust), payız (sentyabr, oktyabr), qış (noyabrdan fevral ayına qədər). Eyni sort alma iqlim şəraitindən asılı olaraq yetişmə dövrünü dəyişə bilər. Almanın növündən və sortundan asılı olaraq rəngi, dadı və ətri müxtəlif olur.
Almanın tərkibində 5-24 %-ə qədər şəkər, 1,3 %-ə yaxın üzvü turşular (alma, limon, kəhraba), pektin və aşı maddələri, B və C vitaminləri, karotin, mineral maddələrdən isə kalium, natrium və dəmir duzları vardır. Almada olan dəmir duzu böyük müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Almanın tərkibində olan şəkərin əsas hissəsini qlükoza və fruktoza təşkil edir ki, onlar da ürək damar sistemi üçün çox faydalıdır.

Almadan təbii halda istifadə etməklə yanaşı, bir sıra qiymətli konservləşdirilmiş məhsullar – kompot, mürəbbə, povidlo, şirə, püre və s. hazırlanır. Bu məhsulların çox böyük müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Almanın və ondan hazırlanan müxtəlif konserv məhsullarının ürək zəifliyinə, qanazlığına, xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərinə, eləcə də vitamin azlığına çox yaxşı müalicəvi təsiri olur.

muğam

shabi
Muğam və ya muğamat — mürəkkəb, ideya, emosional məna daşıyan, dərin və bitkin təfəkkür, bədii həyəcan və müxtəlif musiqi obrazlarının inkişafını ifadə edən musiqi janrı. Muğam yarandığı ən qədim zamanlardan başlayaraq, əsrlər boyu davam edən tədrici inkişaf və təkamül prosesi nəticəsində yetkinləşmiş, formalaşmış və kamilləşmişdir.
Azərbaycanda muğamı adətən, muğam üçlüyün müşayiəti ilə xanəndə ifa edir.Belə ansamblın ifa etdiyi vokal instrumental bütöv muğam dəsgahı adlanır.Dəsgah muğamın küll halında, yəni, onun dəramədinin, bütün şöbə və guşələrinin, eləcə də hər şöbənin təsnif və rəng, yaxud diringələrinin ardıcıl ifa olunması deməkdir.Muğam kompazisiyasına daxil olan şöbələr əsərin musiqi-poetik məzmununu müəyyənləşdirən improvizə reçitavit səpkili vokal melodiyalardan ibarətdir.Bunlar dəqiq ritmə malik mahnı və rəqs epizodları ilə əvəzlənir.Mahnı epizodları təsnif, rəqsinki isə rəng adlanır.
Muğamların monumental, silsilə formaları, eyni zamanda, ən kiçik detalların son dərəcə cilalanması melodiyanın ifadəlilik imkanlarının əks etdirilməsindəki çoxplanlılıqla fərqlənir. Vokal – instrumental muğamdan fərqli olaraq çox vaxt rəngdə ifa edilmir.Muğamın ifası alətdə mükəmməl çalmağı bacarmaqla yanaşı, həm bütün kompozisiyanın quruluşunun qanunauyğunluqlaqrına, həm də şöbədən-şöbəyə keçidin məntiqinə bələd olmağı tələb edir.2008-ci ildə Azərbaycan muğamları UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.

məhəbbət kazımov laçınım

shabi
Müğənni Məhəbbət Kazımov “Laçınım mənim” mahnısının yaranma tarixi ilə bağlı bəzi məqamları danışdı: “Bu mahnı 1998-ci ildə yaranıb. Sözləri Osman Alovluya, musiqi və ifa isə özümə məxsusdur. Torpaqlarımız işğal olunanda düşündüm ki, belə bir mahnıya ehtiyac var. Bu mahnını yaratmaq ideyası mənim özümə məxsusdur və kimsə mənə bunu yaz deyə də müraciət etməyib. Osman Alovlunun şeirini oxuyanda sözlər mənə güclü təsir etdi və bu musiqini bəstələdim. Sonra heç xəbər vermədən bu musiqini araya-ərsəyə gətirdim. Osman Alovlu xəbər tutanda mənə öz təşəkkürlərini bildirdi. Mahnı lentə alınandan düz bir həftə sonra bütün musiqi köşklərində satılmağa başladı. Həmçinin də qısa müddət ərzində bütün bölgələrimizə yayıldı və dinləyicilər tərəfindən də çox böyük rəğbətlə qarşılandı. Hətta heç tanımadığım insanlar tərəfindən də təşəkkür zəngləri gəlməyə başladı “ .
M. Kazımov toylarda bu mahnının sədaları altında rəqs etmək məsələsinə münasibətini : “Toyda bu mahnı sədaları altında rəqs edilmə məsələsinə də bir aydınlıq gətirim. Mahnını bir var sevincdən oynasınlar, bir də var ki, kədərdən, yanğıdan oynasınlar. Bu kədərli notlar üzərində köklənən bir mahnıdır. Ona görə də bu mahnı ifa olunanda rəqs etmək məqsədə uyğun deyil. Biz altı ildə buna nail ola bildik və insanlar da daha rəqs etmirlər. Amma bəzi istisnalar hər zaman ola bilər. “Laçınım mənim” mahnısını ən azı dinləmək olar. Onu da qeyd edim ki, bu mahnı artıq insanlar arasında bir himnə də çevrilib“.

mahatma qandi

shabi
Gerçəklik və pisliyə qarşı, amma özündə şiddət ehtiva etməyən müqavimətlə bağlı olan Satyaqraxa fəlsəfəsinin qabaqcıl nümayəndələrindəndir. Bu fəlsəfə Hindistanı azadlığa çıxartmış, Dünya üzrə vətəndaş haqq və azadlıqları müdafiəçilərinə ilham qaynağı olmuşdur. Qandi Dünyada ona Rabindranat Taqor tərəfindən verilən və "Ulu ruh" mənasını daşıyan "Mahatma", ata mənasını daşıyan "Bapu"adları ilə də tanınır. Hindistanda rəsmi şəkildə "Xalqın atası" elan edilmişdir.Qandinin doğum günü olan 2 oktyabr Hindistanda "Qandi Cayanti" adı ilə milli tətil günü kimi qeyd olunur. 15 iyun 2007-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi yekdilliklə 2 oktyabrı "Ümumdünya şiddətə yox günü" olaraq elan etmişdir.
Qandi əvvəlcə Cənubi Afrikada Hind toplumunun vətəndaşlıq haqları uğrunda sülhsevər etiraz həyata keçirmişdi. Afrikadan Hindistana geri qayıtdıqdan sonra yoxsul əkinçi və işçiləri ağır vergi siyasəti və ayrıseçkiliyə qarşı təşkilatlandırdı. Hindistan Milli Konqresinin liderliyini öz üzərinə götürərək yoxsulluğun azaldılması, qadın azadlıqları, müxtəlif din və etnik qruplar arasında qardaşlıq, kasta və toxunulmazlıq ayrıseçkiliyinə son qoymaq, ölkənin özünü iqtisadi baxımdan təmin etməsi və ən önəmlisi olan Svarac, yəni Hindistanın müstəmləkə vəziyyətindən qurtulması istiqamətində ölkə miqyasında təbliğat həyata keçirdi. Qandi Böyük Britaniyanın Hindistandan aldığı duz vergisinə qarşı 1930-cu ildə həyata keçirdiyi 400 kilometrlik "Duz yürüşü" ilə ölkəsinin Böyük Britaniyaya qarşı çıxmasına rəhbərlik etmişdir. 1942-ci ildə açıq şəkildə Böyük Britaniyanın ölkəni tərk etməsini istədi. Həm Cənubi Afrika, həm də Hindistanda bir neçə dəfə həbs edildi.Qandi hər vəziyyətdə pasifizm və realizmi müdafiə edərək bu düşüncələrini həyata keçirdi. Özünə yetərli olacaq bir aşram quraraq sadə bir həyat keçirdi. Yunəyirənlə toxunan ənənəvi dhoti və örtük kimi paltarlarını özü hazırlamışdı. Əvvəlcə vegetarian olsa da, sonradan ancaq meyvə ilə qidalanmağa başladı. Həm mənəvi təmizlik, həm də etiraz etmək məqsədi ilə bəzən bir aydan da çox davam edən oruclar tutdu.

don juan

shabi
Don Juan" — hekayə dəfələrlə müxtəlif yazıçılar tərəfindən yazılmışdır. Don Juan adı məcazi olaraq "avara" mənasında işlədilir.
Əfsanəyə görə Don Juan zadəgan bir ailənin gənc qızını başdan çıxararaq, özünə aşiq etmiş və atasını öldürmüşdür. Daha sonra məzarlıqda atasının heykəlini hörmətsiz şəkildə yeməyə dəvət etmiş və heykəl yemək təklifini qəbul etmişdir. Atasının heykəli, yeməyə Don Juanın qətli üçün gəlmişdir. Heykəl salamlaşmaq üçün əlini Don Juana uzatmış və Don Juan onun əlini sıxanda heykəl onu cəhənnəmə aparmışdır. Bu səbəblə "Don Juan" zamanımızda avaralıq üçün istifadə olunan məşhur söz halına gəlmişdir.

Çox saylı fikirlərə görə Don Juanın ilk yazılı hekayəsi Tirso de Molinanın yazdığı "El burlador de Sevilla y convivado de piedra" (Sevil aldadıcısı və daşdan qonaq) -dır. Bu əsərin 1615-ci ilə aid yazılı variantının İspaniyada tapılmasına baxmayaq 1620 və ya 1625-ci ildə çap olunmuşdur. Bu obraz özünü qadınlara aşiq kimi göstərən və evlilik vəd edən avara obrazdır. Don Juan arxasında qırıq qəlblər və əsəbi ərlər qoyur. Sonunda Don Gonzalonu vəhşicəsinə öldürür. Bir gün kilsədə onun ruhu tərəfindən yemək yeməyə dəvət edilir və qorxaq görünməmək üçün bu təklifi qəbul edir.

Əfsanənin çeşidli yazılma səbəbinə görə Don Juan obrazı iki cür xarakterik olunur. Birincisinə görə Don Juan hər qarşısına çıxan qızı aldadaraq özünə aşiq edən, daha sonra onu tərk edərək arxasında qırıq qəlblər buraxan obrazdır. Digərinə görə isə o qarşısına çıxan hər bir qadını ürəkdən sevən və onların daxilindəki gözəllikləri üzə çıxaran obrazdır.

aqata kristinin uşaqlıq illəri

shabi
Bir çox məşhur yazıçıların həyatı ilə maraqlananda bəlli olur ki, onların çoxunun uşaqlığı acınacaqlı və keçməkeşli keçib. Aqatanın bu cəhətdən bəxti gətirmişdi. O, 1890-cı ildə İngiltərənin Denvor qraflığında ABŞ-dan köçüb gəlmiş zəngin mühacir ailəsində dünyaya göz açan qızcığazın böyüdüyü mühit gələcəkdə yazacağı əsərlərində aydın təsvir olunacaqdı. Ailənin kiçik uşağı olan Aqata gözəl ailə tərbiyəsi almış, musiqi təhsili görmüşdü.
11 yaşının tamamında atasını itirən Aqata anasının himayəsində böyüyür. O, 8 yaşına kimi heç bir məktəbdə təhsil almır, çünki anası bunun əleyhinə idi. Amma Kristi hələ 4 yaşında yazmağı bacarırdı.
Yaşıdlarından, bacı-qardaşından çox fərqlənən balaca qızın sanki öz dünyası var idi. Aqata həmişə xəyalında canlandırdığı obrazlarla söhbətləşir, fikirlərini onlarla bölüşürdü. Elə həmin dövrlərdə Artur Konan Doylun "Mavi karbunkul" adlı detektiv romanının səs-sorağı Kristiyə də gəlib çıxır. Romanı oxuyar-oxumaz balaca qızcığaz özünə söz verir: "Nə vaxtsa mən də detektiv roman yazacağam!".
Aqata ilk əsərlərini anasının təsiri ilə yazır. Güclü soyuqdəymədən yatağa düşən qıza anası darıxmaması üçün kiçik hekayələr yazmağı məsləhət görür. Sonralar Aqata müsahibələrində deyirdi ki, yazıçılığa bir hobbi kimi yanaşırmış: "Əgər kitablarımı heç kim oxumasa belə, mən onları həyat yoldaşım üçün yazacağam", – deyirdi.

dil öyrənməyin yolları

shabi
Yeni bir dil öyrənmək asan iş deyil. Bir neçə dildə danışmağı bacarmaq isə xüsusi bacarıq tələb edir. Planetimizdə elə insanlar da var ki, 2 deyil, 5 deyil, onlarla dil bilirlər. Çoxumuz üçün mümkünsüz olsa da, “hiperqlot” adlanan bu şəxslər bütün dünyanı öz qabiliyyətlərilə heyrətləndirməyi bacarırlar.
Tələffüzlə başlayın
Xarici dilin öyrənərkən ortaya çıxan çətinliklərdən biri yaddaşla bağlıdır. İlk baxışdan, minlərlə söz və onlarla qrammatik qaydaları öyrənmək və ən əsası onları yadda saxlamaq çətin görünə bilər.
Əslində yaddaşınızı yoxlasanız görəcəksiniz ki, tələffüz edə bilmədiyiniz sözləri yadda saxlamaq xeyli çətindir. Xarici dilin öyrədilməsi məhz buna görə də tələffüzlə başlayır. Xarici dil öyrənməyin çətinliklərindən biri odur ki, tələffüz edilməsi çətin olan sözlərlə doludur. Bu çətinliyi önləmək üçün qulaqlarınızı lap əvvəldən məşq elətdirməlisiniz. Bəs bunu necə etmək lazımdır? Bu mərhələ, qulaqlarınızı xarici dildəki səsləri eşitməyə öyrəşdirməklə başlayır. Daha sonra isə tələffüzlə bağlı vəsaitlərlə öz tələffüzünüzü məşq elətdirməlisiniz. Deməli, ilk öncə siz qulaqlarınızı xarici dildəki yeni səslərə öyrəşdirməlisiniz, daha sonra isə ağzınızı məşq elətdirərək onları tələffüz etməyə çalışmalısınız. Bunun digər faydaları da olacaq: dinləmə qabiliyyətiniz yüksələcək, nitqiniz yaxşılaşacaq, sözləri daha sürətlə öyrənəcəksiniz. Xarici dildəki səsləri yaxşı qavramalı – onların öz dilinizdəki səslərdən necə fərqləndiyini başa düşməli, bütün tələffüz qaydalarını bilməlisiniz.
Tərcümə etməyin
Xarici dili öyrənməyə başladıqda, ana dilini düşüncənizdən silməlisiniz. Lap elə ilk gündən bunu edə bilərsiniz. Məsələn, sözləri şəkillərlə öyrənə bilərsiniz. Onların anlamını dərk etmək üçün tərcüməsini yadda saxlamağa ehtiyac yoxdur. Qrammatikanı isə müəyyən sözlərin və ya cümlələrin müəyyən hissələrinin buraxıldığı sadə tapşırıqlarla öyrənə bilərsiniz. Bir sözlə, qrammatikanı və sözləri öyrənərkən onları yenidən öz dilinizə tərcümə etməyə çalışmadan sadəcə cümlələri düzgün qurmağa, fikrinizi çatdırmağa çalışa bilərsiniz. Müəyyən söz ehtiyatı və qrammatik biliklər qazandıqdan sonra, esselər yazmağa, televiziya proqramlarına baxmağa və kitab oxumağa başlayın.
Ilk 1000 söz!
Müasir linqvistik tədqiqatlar göstərir ki, hər hansı xarici dildə ən çox işlənən 1000 sözü öyrənsəniz, bu sizə rast gəldiyiniz hər mətnin 70%-ni anlamağa imkan verəcək. Növbəti 1000 sözü öyrəndikdə, bu göstərici 10%, daha 1000 söz öyrəndikdə isə 4% artacaq. Bundan səmərəli şəkildə istifadə edin. Məsələn, əgər səyahət etmək üçün öyrənirsinizsə, sizə elmi terminlər lazımdırmı? Yaxud əgər elmi məqalələr oxumaq istəyirsinizsə, işgüzar dilə ehtiyac varmı? Dili öz ehtiyaclarınıza uyğun öyrənmək sizin öyrənmə prosesinizin vaxt baxımından səmərəliliyini xeyli artırır.

cde vitaminləri

shabi
C-vitamini
C-vitamini - askorbin turşusu vitaminlərin ən geniş yayılmış formasıdır. Askorbin turşusu qan yaranmasına təsir göstərir, zəhərlənmədən xilas olmaqda orqanizmə kömək edir. C vitamini bir çox bitkilərin tərkibində daha çox olur: itburnu, kələm, turp, bibər, pomidor, yaşıl soğan, yaşıl noxud, portağal, limon, mandarin, alma, moruq və.s. Həmçinin dalaq, qaraciyər, at südündə C vitamini vardır. C vitamininin çatışmazlığı zamanı sinqa xəstəliyi əmələ gəlir. Sinqa zamanı təngnəfəslik, fiziki zəiflik, tez yorğunluq, əsəbilik, yuxulama kimi hallar baş verir. Qan damarları kövrək olur və dəridə qanaxma başlayır, dişlərin dibi qanayır və tədricən tökülür. Xəstəlik, hətta, ölümlə nəticələnə bilir. Sinqa xəstəliyi C vitamini qəbul etməklə tez bir zamanda müalicə olunur. Yaşlı adamın C vitamininə gündəlik təlabatı: yüngül işlə məşğul olanlarda 75-100 mq, ağır işlə məşğul olanlarda 200-300 mq-dır. Bəzən C vitaminini «müqavimət vitamini» də adlandırırlar.
D vitamini
D vitamininin çatışmazlığı uşaqlarda raxit xəstəliyinə səbəb olur. Bu zaman uşaq gec boy atır, skelet düzgün formalaşmır, yəni orqanizmdə fosfor və kalsium duzlarının mübadiləsi pozulduğundan sümüklərin tərkibində duzlar çatışmır. Belə uşaqların ayaqları əyri olur, başı çox böyüyür, döş qəfəsi düzgün inkişaf etmir, qarın normadan çox böyüyür. Həmin uşaqlar zəif olduqlarından digər xəstəliklərə də tez tutulur. Bu vitaminin orqanizmdə çoxluğu da qorxuludur. Belə ki, bu zaman müxtəlif orqanlarda çoxlu kalsium toplanır. D vitamini balıq yağında, qaraciyərdə, toyuq yumurtasının sarısında daha çox olur. Günəş şüasının təsiri altında da uşaqların orqanizmində D vitaminin əmələ gəlməsi güclənir.
E vitamini
E vitamini hormonların, xüsusən cinsiyyət hormonunun sintezini gücləndirir. Bu vitamin ən çox dana ətində, kərə yağında və yumurta sarısında olur.

vitaminlər

shabi
Vitaminlər

Vitaminlər – üzvi birləşmələr olub, insan və heyvanların qidasının zəruri hissəsidir. Vitaminlərin əsas mənbəyi bitki mənşəli qidalardır. Lakin onlar, həmçinin balıq və ət məhsullarında, süddə, yumurtada da vardır. Qidanın tərkibində vitaminlər olmadıqda orqanizmin funksiyası pozulur və xəstəliklə - avitaminozla (sinqa, raxit, qanaxma, boyatmanın ləngiməsi) nəticələnir.

A vitamini

A vitamini bir sıra biokimyəvi proseslərdə iştirak edir. Ən çox gözün görmə qabiliyyətinə təsir göstərir. Onun çatışmazlığı toyuq korluğu xəstəliyinə səbəb olur. A vitamini, həmçinin orqanizmdə normal boyatma üçün zəruridir. Ən çox qaraciyər, yer kökü, pomidor, qırmızı istiot, yonca və qozda olur.

B vitamini

B qrupu vitaminlərinə B1, B2, B6, B12 vitaminləri daxildir. Onlar bitki və heyvan mənşəli bir çox məhsulların tərkibində olur.

B1 vitamini maddələr mübadiləsinin bir sıra proseslərinə təsir göstərir. O, orqanizmdə sinir sistemi fəaliyyətinin normallığı üçün zəruridir. Orqanizmdə bu vitamin olmadıqda ağır avitaminoz "beri-beri" xəstəliyi yaranır. B1 vitamini qəbul etməmiş insanlarda 1-3 aydan sonra yüngül yorğunluq, arıqlama baş verir. B1 vitamini ən çox pivə mayasında, buğdada, arpada, paxlada, düyü və vələmir yarmasında, qaraciyərdə, yumurta sarısında olur. Yaşlı insanın gündəlik norması 2-3 mq-dır. B12 vitamini daha çox istifadə edilir. Bu vitamin orqanizm üçün çox zəruri olan nuklein turşuları sintezində iştirak edir. Orqanizmdə çatışmazlığı qanazlığına səbəb olur.

necə immunitet artırmaq olar

shabi
Orqanizmin xəstəliklərlə mübarizə aparması üçün immun sisteminin güclü olması vacibdir. Son günlər yayılan viruslar, xəstəliyə tutulan insanlar arasında daha çox immun sistemi zəif olanların dünyasını dəyişməsi immuniteti gücləndirməyin nə qədər vacib olduğunu bir daha gündəmə gətirir.
Sağlam olmaq üçün nə etməliyik? Birinci növbədə immun sistemi zəiflədən yeməkləri tanıyıb onlardan imtina etmək lazımdır. Bunlara ağ çörək, şirniyyatlar, çipslər, qazlı içkilər, konserv məhsulları, bişirmə zamanı yanmış yeməklər aiddir. Ümumiyyətlə, imkan daxilində təbii ərzaqlara üstünlük verilməlidir, sənaye üsulu ilə hazırlanmış qidaların tərkibindəki qatqılar immunitetə mənfi təsir edir.

Hər yemək qəbulundan əvvəl meyvə, salat və tərəvəzlərin qəbulu, hər dəfə yalnız 1 növ yeməyin yeyilməsi və qida məhsullarının bir-birinə qarışdırılmaması önəmlidir. Ət yeməklərini çox yeməyə vərdiş etməyin, mədəni yeməklə tam doldurmayın, acmamış yemək yeməyin, doymamış süfrədən durun. Yemək zamanı göyərtilərdən, soğandan, sarımsaqdan bol istifadə edin. Meyvəni ya yeməklərdən yarım saat əvvəl, ya da 2 saat sonra yeyin.

Hər gün açıq havada 2 saata yaxın gəzmək bədənin müqavimətini artırır.

İmmunitetin ən əsas düşmənlərindən biri də əsəb gərginliyidir. Özünüzü əsəb və stresdən qoruyun. Yeməkdən sonra ya 1 stəkan qatıq, ya da kefir içməyə vərdiş edin, bu, bağırsaq mikroflorası üçün önəmlidir. Yayda 2 litr, qışda 0.8 litr çiy su için. Gündə 1 stəkan bal şərbəti için, ona alma sirkəsi də qarışdırılsa daha yaxşıdır. Gündə 1 xörək qaşığı qara zirə yağı içmək immuniteti artırır. Çobanyastığı, cökə, dazıotu, bağayarpağı, biyan kökü, andız, udi hindi, güldəfnə, məkkəgülü, zəfəran, zəncəfil, darçın, dəvədabanı, bibəriyyə, adaçayı, solmazçiçəyi, ballınanə, kəklikotu, itburnu, qatırquyruğu kimi bitkiləri növbəli şəkildə çay kimi dəmləyib içdikdə və ya 10 gün müddətində gündə 3 stəkan İmmunotea çayı qəbul etdikdə immun sistemi gücləndirmiş oluruq.
0 /