confessions

sehranin guli

1. nəsil Yazar - Təbrübəli -

  1. toplam entry 151
  2. takipçi 4
  3. xal 3277

fətəli xan xoyski

sehranin guli
Fətəli xan Xoyski

Fətəli xan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanlardan biri və Cümhuriyyətin ilk Nazirlər Kabinetinin sədri, yəni, ilk Baş naziri olub. Milli dövlətin qurulmasında və tanıdılmasında böyük xidmətlər göstərib. Cümhuriyyətin süqutundan bir neçə ay sonra Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilib. Gəlin bu görkəmli şəxsiyyətin ömür yoluna və fəaliyyətinə qısaca bir nəzər salaq.

Keçmiş xan nəslindən olan Fətəli 1875-ci il dekabr ayının 7-də Şəkidə doğulmuşdu. Həmin dövrün kübar təbəqəsinə mənsub olduğundan yaxşı təhsil ala bilmışdı. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirəndə 22 yaşı vardı...

Xidməti fəaliyyətinə Tiflis məhkəmə palatasında başlayan Fətəli xan Xoyski 1907-ci ildə dörd azərbaycanlı ilə bərabər Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. Dumada insanlara milli və dini mənsubiyyətə görə məhdudiyyət qoyulması prinsiplərinin ləğvinə dair qanun layihəsini təqdim edən 173 deputatdan biri olur.

Onun deputatlığı cəmi dörd ay çəkir. 1907-ci ilin dekabrında Dövlət Dumasına deputat seçilən Fətəli xan 1908-ci ilin iyun ayında çar II Nikolayın dumanı buraxması ilə bu missiyasını başa vuraraq peşəkar fəaliyyətinə qayıdır. Əvvəlcə Yelizavetpol (Gəncə), daha sonra Bakı dairə məhkəmələrində işləyir. Eyni zaman, bir sıra xeyriyyə təşkilatlarında ictimai fəaliyyətlə məşğul olur.

1917-ci ildə Rusiyada baş verən oktyabr çevrilişi baş verəndə bunu qəbul etməyən Fətəli xan Xoyski Tiflisə gedir və Zaqafqaziya seyminin azərbaycanlılardan ibarət fraksiyasına daxil olur. 1918-ci il aprelin 22-də Zaqafqaziya hökumətində ədliyyə naziri vəzifəsini tutur.

O dövrdə hadisələr çox sürətlə cərəyan edirdi. Zaqafqaziya seymi ömrünü çox tez başa vurur. 1918-ci il mayın 27-də tərkibinə Fətəli xanın da daxil olduğu Azərbaycan fraksiyası Azərbaycan Milli Şurasını yaradır. Şuranın bir gün sonra – mayın 28-də keçirilən ilk iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan olunur. Fətəli xan Xoyski yeni yaradılan Cümhuriyyətin başçısı seçilir.

Birinci Nazirlər Kabinetini formalaşdırmaq ona həvalə edilir. O, ikinci və üçüncü kabinetin də sədri olur, eyni zamanda, həmin kabinetlərdə ədliyyə naziri və xarici işlər naziri vəzifələrini icra edir. Həyat və fəaliyyətinin bu dövrünü bütünlüklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması, Ermənistandan və erməni millətçilərindən gələn təhlükələrin dəf edilməsi uğrunda mübarizəyə həsr edir...

Azərbaycanın müstəqilliyinə əsas təhlükə isə şimaldan, Rusiyadan gəlməkdə idi. Fətəli xan bunu görür və yaxınlaşmaqda olan təhlükənin qarşısını diplomatik vasitələrlə almağa cəhdlər edirdi.

1920-ci il dekabrın 5-də Rusiya Xarici İşlər Xalq Komissarlığına bu məzmunda bir nota göndərir: “Azərbaycan hökuməti rus və Azərbaycan xalqları arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılmasının vacib və arzuolunan olduğunu nəzərə alaraq hesab edir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı aparılan bütün danışıqlar yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və suverenliyinin sovet hökuməti tərəfindən qeyd-şərtsiz tanınması şərti ilə baş tuta bilər”.

Bu nota Fətəli xanın ən çətin anlarda belə milli ləyaqət hissini uca tutduğunu göstərən bir nümunədir. Həmin notadan bir neçə ay sonra, 1920-ci il aprelin 28-də qırmızı ordu hissələri Azərbaycanın suverenliyini pozaraq, ölkəmizə soxuldular.

Fətəli xan Vətənini tərk edərək Gürcüstana getməyə məcbur oldu. Amma ölümdən qurtula bilmədi. Heç iki ay keçməmiş – 1920-ci il iyun ayının 19-da Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirildi. Fətəli xan çox qısa, 44 ildən bir qədər çox ömür yaşadı. Ömrü qısa olsa da, gördüyü böyük işlərlə adını Azərbaycanın müstəqillik tarixinə əbədi həkk edə bildi.
Fətəli xan Xoyski

Fətəli xan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanlardan biri və Cümhuriyyətin ilk Nazirlər Kabinetinin sədri, yəni, ilk Baş naziri olub. Milli dövlətin qurulmasında və tanıdılmasında böyük xidmətlər göstərib. Cümhuriyyətin süqutundan bir neçə ay sonra Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilib. Gəlin bu görkəmli şəxsiyyətin ömür yoluna və fəaliyyətinə qısaca bir nəzər salaq.

Keçmiş xan nəslindən olan Fətəli 1875-ci il dekabr ayının 7-də Şəkidə doğulmuşdu. Həmin dövrün kübar təbəqəsinə mənsub olduğundan yaxşı təhsil ala bilmışdı. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirəndə 22 yaşı vardı...

Xidməti fəaliyyətinə Tiflis məhkəmə palatasında başlayan Fətəli xan Xoyski 1907-ci ildə dörd azərbaycanlı ilə bərabər Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. Dumada insanlara milli və dini mənsubiyyətə görə məhdudiyyət qoyulması prinsiplərinin ləğvinə dair qanun layihəsini təqdim edən 173 deputatdan biri olur.

Onun deputatlığı cəmi dörd ay çəkir. 1907-ci ilin dekabrında Dövlət Dumasına deputat seçilən Fətəli xan 1908-ci ilin iyun ayında çar II Nikolayın dumanı buraxması ilə bu missiyasını başa vuraraq peşəkar fəaliyyətinə qayıdır. Əvvəlcə Yelizavetpol (Gəncə), daha sonra Bakı dairə məhkəmələrində işləyir. Eyni zaman, bir sıra xeyriyyə təşkilatlarında ictimai fəaliyyətlə məşğul olur.

1917-ci ildə Rusiyada baş verən oktyabr çevrilişi baş verəndə bunu qəbul etməyən Fətəli xan Xoyski Tiflisə gedir və Zaqafqaziya seyminin azərbaycanlılardan ibarət fraksiyasına daxil olur. 1918-ci il aprelin 22-də Zaqafqaziya hökumətində ədliyyə naziri vəzifəsini tutur.

O dövrdə hadisələr çox sürətlə cərəyan edirdi. Zaqafqaziya seymi ömrünü çox tez başa vurur. 1918-ci il mayın 27-də tərkibinə Fətəli xanın da daxil olduğu Azərbaycan fraksiyası Azərbaycan Milli Şurasını yaradır. Şuranın bir gün sonra – mayın 28-də keçirilən ilk iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan olunur. Fətəli xan Xoyski yeni yaradılan Cümhuriyyətin başçısı seçilir.

Birinci Nazirlər Kabinetini formalaşdırmaq ona həvalə edilir. O, ikinci və üçüncü kabinetin də sədri olur, eyni zamanda, həmin kabinetlərdə ədliyyə naziri və xarici işlər naziri vəzifələrini icra edir. Həyat və fəaliyyətinin bu dövrünü bütünlüklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması, Ermənistandan və erməni millətçilərindən gələn təhlükələrin dəf edilməsi uğrunda mübarizəyə həsr edir...

Azərbaycanın müstəqilliyinə əsas təhlükə isə şimaldan, Rusiyadan gəlməkdə idi. Fətəli xan bunu görür və yaxınlaşmaqda olan təhlükənin qarşısını diplomatik vasitələrlə almağa cəhdlər edirdi.

1920-ci il dekabrın 5-də Rusiya Xarici İşlər Xalq Komissarlığına bu məzmunda bir nota göndərir: “Azərbaycan hökuməti rus və Azərbaycan xalqları arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılmasının vacib və arzuolunan olduğunu nəzərə alaraq hesab edir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı aparılan bütün danışıqlar yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və suverenliyinin sovet hökuməti tərəfindən qeyd-şərtsiz tanınması şərti ilə baş tuta bilər”.

Bu nota Fətəli xanın ən çətin anlarda belə milli ləyaqət hissini uca tutduğunu göstərən bir nümunədir. Həmin notadan bir neçə ay sonra, 1920-ci il aprelin 28-də qırmızı ordu hissələri Azərbaycanın suverenliyini pozaraq, ölkəmizə soxuldular.

Fətəli xan Vətənini tərk edərək Gürcüstana getməyə məcbur oldu. Amma ölümdən qurtula bilmədi. Heç iki ay keçməmiş – 1920-ci il iyun ayının 19-da Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirildi. Fətəli xan çox qısa, 44 ildən bir qədər çox ömür yaşadı. Ömrü qısa olsa da, gördüyü böyük işlərlə adını Azərbaycanın müstəqillik tarixinə əbədi həkk edə bildi.

rəqabətin mənfi təsirləri

sehranin guli
⭕️ Rəqabətin digər mənfi təsirləri:

📌1. Rəqabət öz güvəni azaldır- Rəqabətin ən pis təsiri özünə inamı azaltmasıdır. Uşaq özünə inamını rəqabət və qalibiyyət ilə təyin etdikdə, özünə inamını qorumaq üçün daim yarışlarda qalib gəlmək məcburiyyətində olduğunu hiss edir.

📌2. Rəqabətli mühitdə paylaşma zəifləyir- Həyatımızda öyrəndiklərimizin əksəriyyətini məktəb xaricindəki digər insanlardan öyrənirik. Rəqabət mühitində tələbələr çox fikir, perspektiv və qaynaq paylaşmırlar. Çünki, bu digər şəxsin onu keçməsinə səbəb ola bilər. Bu da onların öyrənmə şansı getdikcə azaldır.

📌3. Rəqabətçi münasibətlər yaranır. Dostluq pozulur - Rəqabət mühitində yüksəlmək həmişə başqasının məğlubiyyətindən asılıdır. Başqa sözlə, müvəffəq olub-olmamaları kim olduqlarına və nə öyrəndiklərinə deyil, qazandıqları yarışlara bağlıdır.

Bu vəziyyətdə, digər fərdlər uğura maneə olaraq qəbul edilir. Uşaqlar bir birilərini qalibiyyət üçün pillələr kimi görür. Düşmən münasibətlər tərbiyə olunur. Münasibətlər pisləşir.

mükəmməlliyyətçiliyi necə dəf etmək olar

sehranin guli
🔴 MÜKƏMMƏLLIYƏTÇILIYI NECƏ DƏF ETMƏK OLAR?

Əksər insanlar yüksək standartların, mükəmməlliyətçiliyin olduqca yaxşı bir şey olduğunu düşünürlər. Yüksək standartlarda işləmək və yüksək hədəflər qoymaq güclü personajların işi olduğunu düşünürlər. Çünki yüksək standartların qoyulması zirvəyə çatmaq üçün hərəkətverici qüvvədir. Məsələn, idmançılar daha yaxşısını etmək üçün uzun və tələbkar saatlarla işləyirlər. Nəticədə, yalnız yüksək səviyyəli bir uğur əldə edə bilərlər.

🔺Yüksək standartlara sahib olmaq yaxşıdır. Ancaq bu standartlar əlçatmaz olduqda, mükəmməlliyətçilik ortaya çıxmağa başlayır.

yemək yeməyən uşağa məcbur edilməz istiqamət verilər.

sehranin guli
🟠 YEMƏK YEMƏYƏN UŞAĞA MƏCBUR EDİLMƏZ,AMMA İSTİQAMƏT VERMƏK OLAR.

🔸Bu, yalnız pediatriyanın deyil, psixologiyanın da qismən mövzusudur. Bir körpəyə çox yemək yedirilməyə çalışılması, 7-8 yaşlarındakı uşağın ağızına yemək qoyulması (bu, asılılıq baxımından riskli bir əlamətdir) nə qədər sağlamlıqsız isə strukturca olaraq 'yeməməyə uyğun' uşaqlara əsla təzyiq etməmək də həqiqi deyil.

🔸Bu cür uşaqlar, tamamilə öz təşəbbüslərinə görə yemək yeyə bilməzlər. Xüsusilə 2 yaş ətrafı uşaqlar,yemək yeyərkən gəzərlər. Gəzərkən ya da masadaykən, uşaqların ağızlarını açmaq istəmədikləri zamanlarda da dəqiq ancaq şiddət və hirs göstərmədən istiqamətləndirmələrlə yemək yedirilə bilər.

ailədə bəzən qərarlar verildikdə uşaqlardan soruşmaq lazımdı

sehranin guli
🔵 AİLƏDƏ BƏZƏN QƏRARLAR VERİLDİKDƏ, UŞAQLARDAN SORUŞMAQ LAZIMDIR.

🔹Bu məlumat da 6 yaşında ancaq həftə sonunda hara gediləcəyinə qərar verməsi istənən, 8 yaşında ancaq evə alınacaq mebeli seçən, 4 yaşında ancaq axşam menyusunu onun seçiminə görə təşkil edilən uşaqlara işarə edər. Bəzi qərarları yalnız yetkinlər verməlidir. Qərar vermə sisteminə hər vaxt uşağı da qatmaq, hətta onu əsl qərar verici etmək uşaqda yük yaradar, eqo şişməsinə gətirib çıxarar.

tibb elminə məlum olan qorxular

sehranin guli
📌Gəlin tibb elminə məlum olan əcaib qorxularla tanış olaq.

🔹Qlobofobiya -Partlayan şar qorxusu;

🔹Ombrofobiya - Yağış qorxusu;

🔹Ceniofobiya-Buxaq qorxusu;

🔹Tetrafobiya - 4 rəqəmindən qorxmaq;

🔹Poqonofobiya -saqqal və bığ qorxusu;

🔹Hippopotomomonstrosesskvippedaliofobiya - uzun sözlərdən qorxmaq;

🔹Lipofobiya - məhsullardakı yağ və piylərdən qorxmaq;

🔹Cenufobiya- Dizlərdən qorxu;

🔹Sanquivorofobiya - vampir qorxusu;

🔹Erqofobiya - iş görmək qorxusu;

🔹Vomitofobiya - Qusma qorxusu;

🔹Araxibutirofobiya - araxis qorxusu;

🔹Triskaidekafobiya - 13 rəqəmindən qorxu;

🔹Nomofobiya - telefonsuz qalmaq qorxusu;

🔹Anemofobiya- külək qorxusu;

🔹Efebiofobio- yeniyetmələrdən qorxma;

🔹Ksantofobiya- Sarı rəngdən qorxmaq;

🔹Mirmekofobiya - qarışqa qorxusu;

🔹Turafobiya-pendir qorxusu;

🔹Antofobiya-çiçək qorxusu;

🔹Qilofobiya - Meşədə azmaq qorxusu;

🔹Tripofobiya - çoxlu deşik qorxusu;

🔹Omfalofobiya - göbək qorxusu;

🔹Skriptofobio- Göz önündə yazı yazmaq qorxusu;

Və nəhayət yəqin hər yetişkin insanda rast gəlinən...

🔹Penterafobiya- Qaynana qorxusu.

sizin sosial fobiyanız varmı

sehranin guli
🔵BƏS SİZİN SOSİAL FOBİYANIZ VARMI?

🔷Bu test vasitəsilə sosial fobiyanın əlamətlərinin olub,olmadığını öyrənə bilərsiniz.

1.İnsanların diqqət mərkəzində olmağından qorxursunuz?

2.Başqalarının qarşısında gülünc vəziyyətə düşməkdən qorxursunuz?

3.Aşağıdakı vəziyyətlərin hər hansı birindən uzaq durmağa çalışırsınız?

▪️Kütlə qarşısında danışmaq;
▫️Nüfuzlu şəxslər qarşısında çıxış etmək;
▪️İnsanların sizi müşahidə etməsi;
▫️ Başqalarının qarşısında yemək yemək, içmək və ya yazı yazmaq;
▪️İctimai yerlərdə görüşlər.

4. Yuxarıda qeyd edilən vəziyyətlərlə üz-üzə qalanda hədsiz dərəcədə qızartı, titrəmə, sıxıntı, ürək bulanma hissinə qapılır və ya qəfil ayaqyoluna getmək hissi duyursunuz?

📌Əgər 1,2 və ya 3 nömrəli sualların hər hansı birinə “BƏLİ” cavabını verirsinizsə, sizdə sosial fobiya ola bilər.

📌Əgər 4 nömrəli suala “BƏLİ” cavabı verirsinizsə, dəqiq demək olar ki, sosial fobiyadan əziyyət çəkirsiniz.

sosial fobiyanın səbəbləri

sehranin guli
🔵SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?

🔷Ailəsində və ya yaxın qohumları arasında sosial fobiyası olan insanların bu xəstəliyə tutulma riski daha yüksəkdir. Bununla belə müasir elmi nəzəriyyəyə görə beyindəki serotonin adlandırdığımız maddənin azalması da bu problemi yarada bilər. Eləcə də əvvəllər utanc verici bir vəziyyətə düşmüş şəxslərdə də bu problem ola bilər. Məsələn, lövhə qarşısında dərs danışarkən səhv etmiş, bu səbəbdən də sinif yoldaşlarının gülüş hədəfinə çevrilmiş uşaq sifət qızarması, əl titrəməsi yaşayıb. Gələcəkdə bu hal hər dəfə lövhə qarşısında heç bir səbəb olmadan da təkrarlana bilər.

sosial fobiyanın əlamətləri

sehranin guli
🔵SOSİAL FOBİYANIN ƏLAMƏTLƏRİ:

🔷Sosial fobiya xəstəliyində qorxu yaradan vəziyyətlə üz – üzə gəldikdə ilk öncə həyəcanın somatik əlamətləri özünü biruzə verməyə başlayır. Bunlar üzün qızarması, ürəkdöyünmə, tərləmə, ağız quruluğu, boğulma, əzələ gərginliyi və ayaqyoluna getmək istəyi ola bilər. Bu anda insanın beynindən keçən “mənim üzümün qızarmağını, əlimin titrəməsini hamı gördü, mən axmağam, mən çox zəifəm, mən səhv etməməliyəm, mən mükəmməl olmalıyam” kimi düşüncələrdir. Bu düşüncələr insanın daha da həyəcanlanmasına gətirib çıxarır.

🔷Sosial fobiyalı xəstələr tez-tez “qaçınma davranışları” edirlər ki, bu davranışlarla onlar özlərini “sakit etməyə və qorumağa” çalışırlar. Həmin davranışlar bunlardır: insanlar çox olan yerlərdən uzaq durmaq, tanımadığı yerlərə müxtəlif bəhanələrlə getməmək, dərs zamanı ən arxa partada oturmaq, sifətinin qızarmasını gizlətmək üçün iri yaxalıqlı köynəklərdən istifadə etmək.

sosial fobiyanın həyatımıza təsiri

sehranin guli
🔵 SOSİAL FOBİYANIN HƏYATIMIZDA TƏSİRLƏRİ

Sosial fobiya haqqında danışarkən bu məqamı xüsusi ilə qabartmaq lazımdır ki, sosial fobiya adi utancaqlıqdan şəxsin gündəlik fəaliyyətinə, eləcə də sosial əlaqələrinə ciddi mənada təsir etməsi ilə fərqlənən bir xəstəlikdir.


Bu fobiya daha çox yeniyetməlik yaşlarında başlayır, müalicə olunmadıqda ömür boyu davam edir. Müalicə edilməyən sosial fobiyalı xəstələrdə paralel olaraq depressiya, aqrofobiya (evdən çölə tək çıxa bilməmək) əlamətləri əksər hallarda rast gəlinir.Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu tip xəstələr spirtli içkilər qəbul edərkən özlərini nisbətən rahat hiss etdikləri üçün tez –tez alkoqolizmdən də əziyyət çəkə bilərlər.

sosial fobiya

sehranin guli
SOSİAL FOBİYA

İnsan sosial bir varlıq olduğu üçün digər insanlarla ünsiyyət qurmaq onun əsas ehtiyaclarından biridir. Lakin bəzi insanlar ünsiyyət zamanı özlərini rahat hiss etmir və narahat olurlar.

Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatında (XBT) sosial fobiya olaraq adlandırılan bu xəsətlik utanmaqdan, alçalmaq qorxusundan, başqaları tərəfindən pis qəbul olunmaqdan və eləcə də bu kimi qorxduğu vəziyyətlərdən qaçma ilə özünü göstərən bir xəstəlikdir.

georgiyevsk müqaviləsi

sehranin guli
𝗢𝘅𝘂 𝗕𝗶𝗹 𝗨𝗻𝘂𝘁𝗺𝗮.
"𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐲𝐞𝐯𝐬𝐤 𝐦ü𝐪𝐚𝐯𝐢𝐥ə𝐬𝐢".
1802-ci ildə Georgiyevsk şəhərində Rusiya höküməti tərəfindən təşkil edilmiş görüş keçirildi. Görüşdə Dağıstan feodal hakimlərinin nümayəndələri ilə yanaşı, Quba və Lənkəran xanlıqlarının nümayəndələri də iştirak edirdilər.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
𝐐𝐄𝐘𝐃: Digər Azərbaycan xanlıqları görüşdə iştirak etmirdilər, onlar Rusiya ilə Qacar sarayı arasında seçim qarşısında qalmışdılar.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
#Georgiyevskdəki danışıqlar nəticəsində tərəflər arasında müqavilə imzalandı.(1802-ci il 26 dekabrda Rusiya ilə Şimali Qafqaz hakimləri və bəzi Azərbaycan xanları arasında idi).
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔹 Müqavilədə deyilirdi ki, "onu imzalayanlar öz arzusu ilə" Rusiyanın himayəsinə qəbul oluna bilərdilər. 𝐑𝐮𝐬𝐢𝐲𝐚 isə onların müstəqilliklərinə toxunmayacaqdır.
🔹 Müqavilə Cənubi Qafqazda ticarətin genişləndirilməsini, Xəzər dənizində gəmiçiliyin inkişaf etdirilməsini və s. məsələləri də nəzərdə tuturdu.
◾️▫️◾️▫️◾️▫️◾️▫️◾️▫️◾️▫️◾️▫️

ən dəyərli miraslarımızdan...

sehranin guli
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: "Mən bu gün bildirmək istəyirəm ki, 1918-1920- ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş Xalq Cümhuriyyətinin bu günkü nəsillərə qoyub getdiyi ən dəyərli miraslardan biri Azərbaycanın bu gün qəbul etdiyimiz, qanunla istifadə etdiyimiz Dövlət himnidir və birdə Azərbaycan bayrağıdır".

vitaminlərlə bol qidalar

sehranin guliQatıq

Qatığı süd və pendir kimi sevə-sevə uşaqlarınıza yedirdə bilərsiniz. Qatıq kalsium, protein, karbohidrat, B vitamini və fosforla zəngindir. İmmun sistemini gücləndirir və bağırsaqları sağlam saxlayır.

Paxlalı bitkilər

Müxtəlif mineral və proteinlərin, karbohidratların orqanizmə daxil olmasında əsas rollardan birini paxlalı bitkilər oynayır.

Təzə meyvə və tərəvəzlər

Meyvə və tərəvəzlərin tərkibində vitaminlər və bakteriyalarla mübarizə aparan maddələr vardır. Bu da onları ən vacib qidalardan birinə çevirir.

Balıq

Balıq istifadə edən uşaqların xəstələnmək ehtimalı azdır. Davamlı olaraq balıq yeyən uşaqlar artıq çəki problemi ilə rastlaşmır. Balıq qida dəyəri baxımından da vacibdir.

Yumurta

Tərkibindəki proteinlərdən dolayı uşaqların davamlı halda yumurta yeməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Yumurta vitmainlərlə zəngindir. Onu bir neçə formada bişirib, övladınıza yedirdə bilərsiniz.

Şirin kartof

Böyük vitamin mənbəyi olan şirin kartofun dadı da gözəldir. Şirin kartofu tez-tez övladınıza bişirin.

ərdoğandan sərt açıqlama

sehranin guli
🇹🇷Ərdoğandan sərt açıqlama: İndi eşidirəm ki, bəzi amerikalılar çıxıb İlham qardaşıma zəng edib deyir ki, biz sizin yanında kimin olduğunu bilirik, Ərdoğan var, Türkiyə var. Və? Biz Türkiyəyə də, yeri gələrsə, sanksiya tətbiq edəcəyik. Sən kiminlə oynadığının fərqində deyilsən! Sanksiyan nədirsə, gec qalma, et!”

onlayn mübarizə yolları

sehranin guli
ONLAYN MÜBARİZƏ YOLLARI

1.Şəhid və yaralılar barədə dəqiq olmayan informasiyanı yaymayın

2.Döyüşlər zamanı telefon və yaxud digər texniki vasitələrlə çəkdiyiniz videoları sosial şəbəkələrdə paylaşmayın.

3.Sərhəd bölgəsində olan strateji yerlərdə , texnika və yaxud hərbi hissələrin yanında fotolar çəkib paylaşmayın.

4.Sizə gələn SMS-ləri sosial mediada paylaşmayın.

5.Sizə hər hansı yolla göndərilən naməlum linkləri açmayın .

6.Sosial mediada paylaşılan hər informasiyaya inanmayın.

7. Səhifənizi ermənilərdən gizləmək üçün Minimum age keçid edərək Armenia99 yazın . Bu seçim profillərdə Business və ya Creator bölməsindədir

Hər ehtimala qarşı bu erməni tətbiqlərini telefonunuzdan silin:
1.Picsart
2.Tamable
3.Codesignalcom
4.Renderforest
5.Zangi Messenger
6.Sololearn
7.Zoomerang
8.Shadowmatic

prezident ilham əliyev hər şey plan üzrə gedir.

sehranin guli
Prezident İlham Əliyev: “Hər şey plan üzrə gedir”

“Hər şey plan üzrə gedir. Bu gün Azərbaycan Ordusu öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Əməliyyat uğurla davam edir. Artıq bir şəhər və bir çox kəndlər işğaldan azad edilib. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq. Biz bunu dəfələrlə demişik: Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır! Təəssüf ki, uzun müddət ərzində aparılan müzakirələr bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Belə olan halda, əlbəttə ki, Azərbaycan təkbaşına öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməli idi və bunu edir”.

- İlham Əliyev

mərdəkan qalası

sehranin guli
Mərdəkan qalası – Abşeronun ən hündür donjonu
Dördkünc Mərdəkan qalası və ya böyük Mərdəkan qəsri Abşeronun ən qədim qalalarından biri və ən hündür donjonudur (digər qalalardan fərqli olaraq, donjonlar əsas qala ilə əlaqəsi olmayan divarlarla əhatə olunur; belə demək mümkünsə, qala içində qala).
Qalanın hündürlüyü 22 metr, əhatə divarlarının hündürlüyü 7 metrdir. Bakının Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən bu qala XII əsrdə - 1187-1188-ci illərdə Şirvanşah I Axsitan tərəfindən tikilib. Axsitanın düşmən üzərindəki parlaq qələbəsi şərəfinə ucaldılmış qaladan müxtəlif vaxtlarda müdafiə məqsədilə, eləcə də müşahidə məntəqəsi, bəzi dövrlərdə isə qəsr kimi istifadə edilib.Qalanın həyətinə daxil olarkən ilk növbədə yerdəki quyular diqqəti cəlb edir. Dərinliyi təqribən 2 metr olan bu quyular əsasən düşmən hücumu zamanı qalaya sığınarkən müxtəlif növ ərzaq məhsullarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Ümumilikdə donjonun ətrafında və həyətində vaxtilə 90-dan çox quyunun (o cümlədən su quyuları) olduğu bildirilir. Bundan başqa, həyətdə qədim daş kitabələr, daşdan yonulmuş və saxsı əşyalar, qablar da var.Xatırladaq ki, donjonun yaxınlığında XV əsrə aid Tuba Şahi məscidi (1481-1482-ci illər), XIII-XIV əsrlərə aid sənduqə də var.Ümumiyyətlə, Bakının bəzi ətraf kəndlərindəki qalalardan fərqli olaraq, böyük Mərdəkan qalasına baş çəkənlərin sayı nisbətən çoxdur.
Mərdəkan qalası da Ramana qalası kimi əzəmətli duruşu ilə fərqlənir. Bu tarixi abidəmizin də yenidənqurma və bərpa işlərinə ehtiyacı var. Natəmizlik, divarlardakı yazılar, bəzi hissələrdə ovuntular belə möhtəşəm bir qalaya yaraşmır.
0 /