confessions

residzaim

1. Nəsil Yazar - Səyifəyə üzv olan -

  1. Paylaşımların cəmi 11
  2. İzləyici 2
  3. Xal 248

dünyanı idarə edən ailə

residzaim
Rotşild nəslinin ən önəmli şüarı belə idi: "Məlumata sahib olan dünyaya sahibdir”. Bu şüarı gerçəkləşdirmək üçün Rotşildlər bütün Avropada ən sürətli kuryer şəbəkəsini yaratmışdı. Onların kuryerləri məlumatı, hətta dövlət kuryerlərindən belə tez çatdırırdılar.

1815-ci ildə Napoleon Vaterloda öz sonuncu döyüşünü keçirir. O, döyüşdə məğlub olaraq İngiltərəni Avropanın birinci ölkəsinə Rotşildləri isə Avropanın bir nömrəli bankirlərinə çevirir.

Napoleonun məğlubiyyəti İngiltərə istiqrazlarının qiymətini görülməyən məbləğə çatdıracaqdı. Onun döyüşdə qalibiyyəti isə əksinə - dövlət istiqrazlarının qiymətlərini aşağı salacaqdı.

Biznesmenlər üçün burda əsas məsələ məlumatı birinci əldə etmək idi. Napoleonun məğlubiyyətini Rotşildlər, qurduğu ən sürətli kuryer şəbəkəsinə görə birinci öyrənirlər. Bunu biləndən sonra Natan Rotşild London birjasında öz əlində olan qiymətli kağızları satmağa başlayır. Birjadakı oyunçular Rotşildin bu hərəkətini görüb Napoleonun qələbə qazandığını yəqin edib, əllərində olan qiymətli kağızları satmağa başladılar. Bunun nəticəsində bütün istiqrazların qiyməti iki dəfə düşdü, Rotşild başladı istiqrazları ən aşağı qiymətə topdan almağa. Birjaya Napoleonun uduzmaq xəbəri çatanda artıq gec idi, çünki Rotşild əlində demək olar ki bütün birjanın qiymətli kağızlarını toplamışdı. Napoleonun məğlubiyyəti həmin istiqrazların qiymətini 10 dəfə bahalaşdırdı və Natan Rotşild bu oyunun hesabına 40 milyon funt qazandı. Həmin dönəm üçün 40 milyon funt çox böyük məbləğ idi. Rotşildlər Napoleondan necə istifadə etdi? Bu gün Rotşild nəslinin üzvləri bütün Avropada var. Onlar böyük banklara, istehsal şirkətlərinə, transmilli holdinqlərə sahib olsalar da Rotşild Mayer Amşelin vəsiyyətinə görə, ailə büdcəsi heç kimə açıqlanmır. 2010-cu ildə Baron Benjamin Rotşild bildirib ki, onlar hələ də ənənəvi kiçik ailə biznesi ilə məşğuldurlar. Baronun bu açıqlaması dünyada təəccüblə qarşılanıb. Çünki, iqtisadi ekspertlərin hesablamalarına görə, Rotşildlər dünyadakı briliantın 75 faizinə sahibdirlər. Əgər baronun dediyi kiçik ailə biznesi budursa, onun böyük biznes anlayışı nədir?
foto

tarixin ən böyük imperiyası

residzaim
Britaniya İmperiyası (ing. British Empire) — Tarixdə ən böyük imperiya, Birləşmiş Krallıq tərəfindən idarə olunan dominionlar, müstəmləkələr, protektoralar və mandatları və digər asılı bölgələrdən ibarət olan imperatorluq idi. XVI və XVII əsrlərdə Birləşmiş Krallıq tərəfindən qurulan dəniz həddindən artıq müstəmləkələr və ticarət mərkəzləri kimi başlamışdır. Ən güclü dövründə dünya tarixində ən geniş torpaqlara sahib olmuş imperatorluq idi, bir əsr boyunca dünyanın ən öndə gələn qlobal gücü idi. 1922-ci ildə 458 milyon adam, yəni dünya əhalisinin dörddə biri, Britaniya imperatorluğunun hakimiyyəti altında idi və torpaqları 13.000.000 mil kvadrat (33.000.000 km2 ) əhatə etdi.Nəticə etibarilə siyasi, dil və mədəni keyfiyyət məşhurdur. Gücün zirvələrində olarkən, tez-tez "Britaniya İmperatorluğunda günəşin batmadığı" deyilirdi, çünki dünya ümumisindəki genişliyi səbəbiylə hər zaman ən az bir dənə torpağında gün işığı var idi.

XV və XVI əsrlərdəki coğrafi kəşflər boyunca İspaniya və Portuqaliya Avropanın dünyanın kəşf etməsinin qabaqcılları idi və müddətdə böyük dənizaşırı imperatorluqlar qurdular. Bu imperatorluqlarda olan böyük sərvətdən qısqanan İngiltərə, Fransa və Hollandiya, Amerika və Asiyada öz müstəmləkələri və ticarət şəbəkələrini qurmağa başladılar. XVII və XVIII əsrlərdə Hollandiya və Fransa ilə davam etdirdiyi bir neçə dənə döyüşün nəticəsi etibarilə İngiltərə (Şotlandiya ilə edilən 1707 Birləşmə Qanunu'ndan sonra Britaniya), Şimali Amerika və Hindistandakı üstün güc oldu. Bununla yanaşı, 1783-cü ildə bir müstəqillik savaşından sonra Şimali Amerikada On Üç Koloniya'nin itirilməsi Britaniya üçün böyük bir ziyan idi və ən sıx əhalisi olan olan koloniyasını itirdi. Bu geriləməyə qarşı Britaniyanın diqqəti sonradan Afrika, Asiya və Böyük Okeana çəkildi. 1815-də Napaleon Fransasının məğlub olmasını sonra Britaniya, bir əsr boyunca xaricdən hər hansı bir müqavimətin iştirak alınmayan bir liderliyi var idi, və dünya daxilində torpaqlarını genişləndirməyə davam etdi. Ağ məskunlaşmaçı müstəmləkədən daha çox muxtariyyət verilirdi; bəzi müstəmləkələr də hakimiyyət olaraq yenidən təsnif edildi.

XIX əsrin sonuna doğru Almaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının inkişafı Britaniyanın iqtisadi liderliyini aşındırdı. Britaniya və Almaniya arasındakı sonra hərbi və iqtisadi gərginliklər, Birinci Dünya Döyüşünün ən böyük səbəblərindən idi və Britaniya, imperatorluğuna çox yüksək bir səviyyədə asılı olaraq bu döyüşü keçdi. Maliyyə bir baxımdan bu qarşıdurma Britaniya üçün çox gərgin bir təsiri var idi və döyüşdən dərhal sonra imperatorluq ən böyük genişliyini qazanmasına qarşı artıq bənzərsiz bir sənaye və ya hərbi bir güc deyildi. İkinci Dünya müharibəsindən qalib çıxmasına qarşı Britaniya, döyüş boyunca cənub-şərqi Asiyadakı torpaqları Yaponiya tərəfindən işğal edildi və bu beləcə Britaniyanın prestijinə zərər verib imperatorluğunun dağılmasına sürət verdi. Döyüşün bitməsindən iki il sonra Britaniya, ən sıx əhalisi olan və ən qiymətli müstəmləkəsi olan Hindistana müstəqilliyini verdi.

XX əsrin geri qalanında Avropa gücləri tərəfindən edilən daha böyük bir qlobal dekolonizasiya hərəkəti məzmununda imperiyanın torpaqlarının çoxu müstəqilliyini qazandı; bu müddət 1997-ci ildə Hong Kongun Çinə geri verilməsiylə sona çatdı. Müstəqillikdən sonra bir çox köhnə Britaniya müstəmləkəsi İngilis Millətlər Birliyi üzvü oldu. Hal-hazırda isə 14 bölgə hələ Britaniyanın suverenliyi altındadır; bunlar Britaniyanın dənizaşırı torpaqlarıdır.
foto

misir tanrıları

residzaim
Qədim Misir tanrılarının siyahısı — qədim misirlilərin ibadət etdiyi tanrıların, va fövqəltəbii mifik varlıqların siyahısıdır.

Misir inanclarında çoxlu tanrılar və fövqəltəbii mifik varlıqlar olmuşdur. Bu siyahıda onların bəziləri verilmişdir.

Aker — Yerin tanrısı, ölülərin himayəçisi, gələcək dünyanın qapılarının qoruyucusu, Günəşin çıxıb batmasının gözətçisi, insanların qoruyucusu olmuşdur. Onu bir-birinə arxası çevrilmiş aslanlar kimi təsvir edirdilər. Onların arasında isə Günəş olmuşdur. İkinci dərəcəli tanrı olduğuna görə, Akerin bəlli olan tapınma yerləri olmamışdır.
Amat — ona sayqı göstərilsə də tanrı sayılmırdı. Buna görə də onun tapınaqları (məbədləri) olmamışdır. Bədəni ilə ön ayaqları aslanın, arxa ayaqları kərkədanın, başı isə timsahın olan əjdaha kimi təsvir olunurdu. Misirlilər inanırdılar ki, ölülər dünyası olan Duatda, odlu göldə yaşayırdı. Orada Osirisin məhkəməsindən başı uca çıxa bilməyən günahkarları yeyirdi.
Amaunet — ən qədim Misir tanrıçalarından biri idi. Öncə yerli tarıça olmuş, sonra isə bütün Misir ona tapınırdı. Onun məbədi Hermopolisdə olmuşdur. Amaunet yaradıcı tanrıça idi. Onun kişi bənzəri tanrı Amon olmuşdur, onlar ər-arvad idilər. Onların cütlüyü hər şeyin başlanğıcının rəmzi olmuşdur. Amauneti insan bədənli və ilan başlı təsvir edirdilər.
Amentet — ən qədim Misir tanrıçalarından biri idi. Əvvəl yerli tanrıça olmuş, sonra isə bütün Misir ona tapınırdı. Onun tanınmış mədədləri Abidosda və Memfisdə olmuşdur. Amentet qərb səhrasının tanrıçası idi. Misirlilərin inanclarına görə, oralar ölülərin yurdu idi. O ölülərə himayəçilik edirdi, onları Duatda qarşılayırdı. O, başında qərb heroqlifi ilə təsvir olunurdu.
Maler der Grabkammer der Nefertari 001.jpg
Amon — Öncə yerli tanrı idi, sonra isə ona bütün Misir tapınırdı. Bizim eramıza yaxın dönəmlərdə onu, İsis və Osiris tanrılarının kultu sıxışdırıb ortalıqdan çıxartmışdır. Amonun məbədi Hermopolisdə yerləşirdi. Qədim zamanlarda o, yaradıcı tanrı sayılmış, hər şeyin başlanğıcında durmuşdur. Onun qadın bənzəri Amaunet olmuşdur. O zaman Amonu başı qubbağa olan bir kişi şəklində təsvir edirdilər. Sonrakı dönəmlərdə isə onun kultu genişlənmişdir. Orta çarlıq çağlarında ona havanın və günəşin tanrısı, Tebes şəhərinin qoruyucusu kimi tapınırdılar. Yeni çarlıq dönəmində isə Amon artıq yaradıcı baş tanrı olmuşdur. İnsanlar onun bütün tanrı, insanları və bütün varlığı içərilədiyinə inanırdılar. O zaman Amon rəsmi ölkə tanrısı idi. Onu üzərində günəş diski olan tacla təsvir edirdilər. Həmdə onu qoyun, ya da qoyun başlı insan kimi də təsvir edirdilər.
Amset — ikinci dərəcəli tanrı olmuşdur. Ona göy tanrısı və Osirisin silahdaşı kimi tapınırdılar. O ölüləri yola salırdı, onların orqanlarının küpələrdə (kanopalarda) mümiyalanmasında yardımçı olurdu (misirlilər ölünün orqanlarını bədəndən çıxarıb, onları kanopalarda mumiyalayırdılar). Amseti insan başlı kanopa şəklində təsvir edirdilər.
Anubis (qiptica İnpu) — bütün Misirdə tanınmış tanrı olmuşdur. Onun başı çaqqalın, bədəni isə insanın olmuşdur. O məzarlıqların himayəçisi, ölülər dünyasının hakimlərindən biri, ölüləri öz yerlərinə yola salan kəs, zəhərlər və dərmanların qoruyucusu idi. Ulu tanrı Ranın oğlu idi, onun arvadı Bast tanrıcası idi. Anubisin başlıca məbədi Kinopolis şəhərində olmuşdur.
Anubis standing.svg
Anuket (yunanca Anukis) — öncə yerli tanrıca olmuşdur. Daha sonra ona bütün Misir tapınırdı. O Nil çayının bir bölgəsinin, Asuanın və Elefantina adasının himayəçisi idi. O Xnum və Satis tanrılarının qızı idi. Anukisi başı lələkli taclı qadın şəklində təsvir edirdilər.
Anhur (yunanca Onuris) — ən əski yerli tanrılardan biri idi. Sonra onun kuttu bütün Misirdə yayılmışdır. O hər şeyi yaradan, eləcə də ovun, savaşın tanrısı, Ranın yadımçısı idi.
Apis — tanrı Ptahın ya da Osirisin yerdəki təcəssümü sayılan inək olmuşdur. Ona bəzən ayrıca tanrı kimi də tapınırdılar. Əski çarlıq dönəmində Apis, Memfisin tanrısı olan Ptahın təcəssümü idi. Misirlilər Ptahın ruhunun diri inəkdə olduğunu sanırdılar. Bunun üçün hansısa bir inək Apis seçilirdi. Onun ölümündən sonra Ptahın ruhu başqa inəyə köçürdü. Bu inəklərə insanlar tapınırdılar. Gələcəkdə isə Apisin Osirisin ruhunun daşıyıcısı inancı yayılmışdır. Onun məbədi Heliopolisdə ucaldılmışdır.
Louvres-antiquites-egyptiennes-p1020068.jpg
Aton — kultu Orta çarlıq çaqlarından yayılmışdır. Öncə günəş diskinin rəmzi, sonra günəş tanrısı olmuşdur. Firon Ehnatonun hakimiyyəti dövründə çox qısa zaman ərzində Misirin tək və bir tanrısı elan olunmuşdur. Onu günəşli, şüalı disk kimi təsvir edirdilər.
Atum — öncə yerli tanrı olmuş, sonra isə ona bütün Misir tapınırdı. Sonda onu tanrı Ranın kultu sıxışdırmışdır. Onun başlıca məbədi Heliopolisdə idi. O dünyanı yaradan (demiurqos) axşam çağının tanrısı idi. Atumu fironların geyimlərini geymiş qoca insan kimi təsvir edirdilər. Misirlilər onun təcəssümünü ilanlarda, meymunlarda, aslanlarda, kərtənkələlərdə görürdülər.
Banebcedet — verimlilik (münbitlik), doğum, çoxuşaqlılığın tanrısı olmuşdur. Başqa tanrıların təcəssümü kimi də çıxış edirdi. O, dörd qoyun başlı insan kimi təsvir olunurdu. Ona bənzər tanrı yuxarı Misirdə Xnum olmuşdur. Qoyun kişilik, seksual gücün rəmzi olmuşdur. Benebcetin haqqında çoxlu seksual məzmunlu əsatirlər olmuşdur. Buna görə də əski xristianlar onu qadınlara yaxınlıq axtaran şeytan saymışdırlar, onu keçibaşlı təsvir edirdilər.
Statue priest of Banebdjedet 1 century aC.jpg
Bastet — sevgi, seninc, qadın gözəlliyi tanrıcası idi. Pişik, ya da pişik başlı qadın kimi təsvir olunurdu.
Bennu — oddan yaranan, özünü ara-sıra odda yandırıb, sonra yenidən dirşələn quşdur. Bu quşun analoqları yunanlarda Feniks, türklərdə isə Humay olmuşdur. Bennu ölulərin dirilməsinin rəmzi idi.
Geb — yerin tanrısı, yaradıcı, Misirin ilahi fironu olmuşdur. Başında tacı (bəzən üstündə ördək) olan bir kişi kimi təsvir olunurdu. Onun başlıca tapınağı (məbədi) Heliopolisdə olmuşdur.
İsis (İsida) — təkcə Misirin deyil, əski dünyanın ən böyük tanrıcalarından biri olmuşdur. Butun xalqların tanrılaşdırılmış qadın obrazlarının bu tanrıca ilə bənzərlikləri olmuşdur. O, analığın və qadınlığın idealı idi. İsis Horusun anası idi. Horus isə fironların himayəçisi idi. Buna görə İsis fironların anası sayılırdı. O Osirisin arvadı idi. Onun tapınaqı Heliopolisdə olmuşdur.
Kuk və Kauket — öncə yerli, sonra isə bütün Misirin kişi və qadın tanrıları olmuşdurlar. Onlar dünyanın yaradıcılarından idilər. Onlar "qaranlıq" olan ilk başlanğıcın rəmzi idilər. İlan başlı qadın və kişi kimi təsvir olunurdular. Tapınaqları (məbədləri) Hermopolisdə idi.
Dendera Deckenrelief 02 d.jpg
Maat — öncə yerli olan, sonra isə bütün Misirdə tanınan tanrıca idi. Onun tapınağı (məbədi) Tebesdə olmuşdur. Misirlilər Maata dünyanın yaradıcısı və həqiqətin rəmzi kimi tapınırdılar. Başında dəvəquşu lələyi olan qadın kimi təsvir olunurdu.
Min — Misirin bir çox bölgələrində, eləcə də Nubiyada ona tapınırdılar. Tapınaqları Panapolisdə, Ombosda və Koptosda olmuşdur. Min verimlilik (münbitlik), alış-veriş və doğu (qərbi) səhraların tanrısı idi.
Montu — Savaş tanrısı idi. Əski çarlıq dönəmində bir neçə tanrının bir olan təcəssümü olmuşdur. Misir firolarının 11-ci sülaləsi çağlarında ölkənin baş tanrısı elan olunmuşdur. Üzərində günəş olan şahin başlı kişi şəklində təsvir olunurdu.
Naunet — Bütün Misirdə tanınan tanrıca olmuşdur. Tanrı Nunla birlikdə dünyanın başlanğıcında düşünülürdü. Tapınaqı (məbədi) Hermopolisdə idi.
Nebethet (yunanca Neftis) — Geb bə Nutun qızı, İsisin bacısı idi. Öz adının heroqlifi ilə qadın şəklində təsvir olunurdu. O, gizli olan hər şeyin, eləcə də ölüm tanrıcası idi. Bəzi yerlərdə ona təbibliyin tanrıcası kimi tapınırdılar. Onun tapınaqı Heliopolisdə olmuşdur.
Nefertum — bitkilərin tanrısı olmuşdur. Sehmet və Ptahın oğlu idi. Onun simvolu nilufər olmuşdur. Başlıca tapımaqı (məbədi) Memfisdə idi.
Nun — öncə yerli, sonra bütün Misirdə tanınılan tanrı olmuşdur. Onun tapınaqı Hermopolisdə idi. O yaradıcı tanrı (demiurqos) idi. Onun qadın cütlüyü Naunet olmuşdur. Onlar birlikdə yaradılışdan öncəki ilkin okeanın sularını təcəssüm edirdilər. Onu qurbağa başlı insan kimi təsvir edirdilər.
Nut — öncə yerli, sonra bütüm Misirdə tanınan tanrı olmuşdur. Tapınaqı Heliopolisdə idi. Günəşi, ulduzları, tanrıların çoxusunu doğmuş göy tanrıcası idi. O, ölüləri göylərə qaldırıb, orada onları qoruyurdu. Onu bütün yeri örtmüş qadın, ya da göyü bürüyən inək şəklində təsvir edirdilər.
Osiris (qipticə Usir) — ən sayılan Misir tanrılarından biri idi. Geb və Nutun oğlu, İsisin qardaşı və əri, Horusun atası olmuşdur. Dirçəlişin, dirilmənin, ölülər dünyasının tanrısı idi. O, həmdə ölülərin hakimi idi, onların günahlarını tərəzidə çəkirdi. Onun tapınaqı (məbədi) Heliopolisdə idi. Bəzən şahin başlı insan kimi təsvir olunurdu.
Ra — günəş tanrısı idi. Misirlilərin baş tanrısı olmuşdur. Onun tapınaqı (məbədi) Heliopolisdə yerləşirdi. Orada Ra daha əski çağlardan bəri tapınılan tanrı Atumla eyniləşdirilmişdir. Bundan başqa Ra Misirin çeşidli bölgələrində yerli tanrılarla da eyniləşirdi: Tebesdə Amonla, Elefantinada Xnumla.
foto

Albert Aqarunovun doğum günüdür

residzaim
Albert Aqarunoviç Aqarunov 1969-ci il aprelin 25-da Bakının Əmircan qəsəbəsində yəhudi ailəsində anadan olub. Çox erkən yaşlarından musiqilə maraqlanırdı. Musiqi məktəbində nəfəs aləti truba sinfini bitirmişdi.

Qardaşı Rantik Aqarunovun xatirələrindən:

" Onun yeganə sevmədiyi, hətta deyərdim ən nifrət etdiyi şey – aqressiya və özündən zəiflərə qarşı təhqiredici münasibət idi. "
Suraxanı rayonundakı 154 saylı məktəbin səkkizinci sinfini bitirərək peşə məktəbində sürücü-mexanik ixtisasına yiyələnib. Hərbi xidmətə gedənə qədər işləyib, ailəsinə kömək edirdi. 1987-ci ildə Aqarunov Gürcüstanda hərbi xidmətə çağırıldı və xidməti dövründə tank komandiri oldu1989-cu ildə ordu sıralarından tərxis olunaraq Bakıya dönərək Suraxanıda maşınqayırma zavodunda işləyib

Qarabağ müharibəsi və döyüşlərdə iştirakı

Şuşaya gedən yol. Albert Aqarunov Qaqik Avşaryanı tankla burda vurmuşdur.
Qarabağ müharibəsi başlayarkən, Aqarunovun evə gəlib cəbhəyə könüllü yazılması xəbərini ailəsinə bildirməsi ailəsində ani çaşqınlıq yaratmışdı. Onun ailə üzvləri bu xəbəri birmənalı qarşılamadı. Onun ailəsi erkən yaşda Aqarunovun həyatını riskə atmasını istəmirdi və dolayısı yolla onu müharibəyə getmək fikirdən çəkindirməyə çalışsa da, Aqarunov cəbhəyə yollandı.

Tank komandiri təyin edilən Albert Aqarunov Şuşada Elçin Məmmədovun başçılıq etdiyi 777 nömrəli xüsusi təyinatlı batalyonda döyüşüb. 1992-ci il may ayının 8-i Şuşaya ilk girməyə cəhd edən erməni tankına flaqman tank kimi şəhərə asılmalı olan "fəxri" erməni bayrağı verilmişdi. Bu tankın komandiri erməni tankçısı olan Qaqik Avşaryan idi. Lakin Avşaryanın 442 nömrəli tankı Şuşaya girməyə cəhd elədiyi anda Albert Aqarunovun 533 nömrəli tankı tərəfindən vurulur. Tankın komandiri Qaqik Avşaryan, sürücü mexanik Aşot Avanesyan, atıcı-artirelist Şahen Sarkisyan elə ilk və son atəşdən maşının kabinəsində məhv edilir. Ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Avşaryanın yanmış T-72 tankının bərpa edib, onu tünd yaşıl rəngə boyayıb, onun 442 nömrəsini ağ rənglə gövdəsində yazıb, təpənin başında Şuşaya tuşlanmış vəziyyətdə qoyublar.

Aqarunovun döyüşdüyü “Səbayıl” tank taborunun komandiri Hacı Əzimovun xatirələrindən:

" T-72 tankları mürəkkəb idi. Albert öz əsgər yoldaşlarına da bu tankdan istifadə üsullarını öyrədirdi. "
O, Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni işğalçılarının xeyli canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını məhv edib.[2] Dostlarının iddiasına görə, düşmənin iki tankı bir-birinə yaxınlaşan zaman Aqarunov bir mərmi ilə iki tankı vurdu.[7] Buna görə bu metod döyüş yoldaşları tərəfindən "yəhudi buterbrodu" adını alıb.[2] Ermənilər onun başına 5 milyon rubl pul mükafatı qoymuşdular.

Ölümü

Bakıda Şəhidlər xiyabanında Albert Aqarunovun məzarı
Aqarunov 8 may 1992-cu ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gəlib və döyüş meydanında həlak olub.[2] Komandir Hacı Əzimovun sözlərinə görə, Aqarunov mövqeyini dəyişərkən öz tankının düz önündə qalmış şəhid əsgər yoldaşlarının cəsədini kənara çəkmək üçün hərbi maşından çıxır. Əvvəlcə tankı düzgün istiqamətə yönəltməsi üçün mexanikinə göstəriş verir. Daha sonra öldürülmüş şəhidlərə tərəf qaçır və cəsədləri kənara çəkən zaman erməni snayperinin gülləsinə tuş gəlir.

Albert Aqarunov torpağa tapşırılanda molla və ravvin eyni vaxtda dua oxuyurdu. Bakıda Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.
foto

resident evil 4 geri qayıdır

residzaim
Capcom studiyasının 2005-ci ildə çıxardığı və ilk günlərində 7.5 milyon satılmış "Resident Evil-4 " kompyuter oyunu yenidən hazırlanaraq oyun həvəskarları ilə görüşə çıxarılacaq. Oyunun 2022-ci ildə satışa çıxarılacağı gözlənilir. "Resident Evil-4 Remake" adı ilə yenidən yayımlanacaq oyunda hansı dəyişikliklər olacağı barədə dəqiq məlumat verilməsə də Capcom studiyası oyun həvəskarlarını təəccübləndirəcəyini iddia edib. Xatırladaq ki studiyanın bundan əvvəl təqdim etdiyi "Resident Evil-3 Remake" layihəsi istənilən nəticə əldə edə bilməmişdi.
foto

xiaomi mi 10 lite və mıuı 12 rəsmi anons tarixi

residzaim
Xiaomi şirkəti yeni paylaşdığı məlumatda yeni model Mi 10 Lite (Youth Edition) və MIUI 12 interfeysin anons tarixi açıqlandı. Bu eyni gündə baş tutacaq.
Beləliklə bu ayın sonu bizi maraqlı bir təqdimat mərasimi gözləyir. Çin şirkəti Xiaomi, yeni model Mi 10 Lite (Youth Edition) və MIUI 12 interfeysini 27 Aprel tarixində rəsmi olaraq açıqlayacaq. Qarşıda bizi gözləyən tədbirin sloqanı isə belədir – “xəyalınıza toxunun və həqiqəti görün”

Promo görüntülər yeni model 5G şəbəkə dəstəklənmə alacağına işarə edir. Əsas kamera modulu isə 4 sensor və 50-qat rəqəmsal zum ilə təmin ediləcək. Göründüyü kimi Xiaomi Mi 10 Youth Edition modeli, mart ayında təqdim edilmiş Xiaomi Mi 10 Lite cihazın çin versiyasıdır.

Texniki göstəriciləri belədir: 6,57-düymlü AMOLED ekran, 4160 mAh batareya, 22,5 Vt güclü sürətli şarj, NFC çip, 16 Mp ön kamera sensoru, dördlü əsas kamera modulu 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp + 2 Mp.

Qeyd edək ki, global bazarda cihaz Qualcomm şirkətinin SoC Snapdragon 765G platformasını almışdır. Amma çində yeni model fərqli prosessor ilə satışa çıxa bilər. Mi 10 Youth Edition modeli MediaTek şirkətinin yeni SoC Dimensity 1000 çipi ilə təmin oluna bilər. Amma tam dəqiq cavabı biz gələn həftə biləcəyik.


Həmçinin internetdə yeni MİUİ 12 interfeysinin posteri paylaşılıb, harda ki anons tarixi qeyd edilir – 27 Aprel. Yeni interfeysin tərtibatçıları ehtimal edir ki, ilk beta-versiya Sentyabr ayında istifadəyə veriləcək. Stabil verisya isə Dekabr ayında çıxmalıdır. MİUİ 12 interfeys öncəki versiyadan daha qara rəngli “gecə rejimi” almalıdır.

Əlavə olaraq yeni interfeysin ilk video tizerləridə paylaşılıb. Burada bizə yenilənmiş Dark Mode 2.0 “gecə rejimi”-nin çalışması biz nümayiş olunur. Qeyd olunur ki, yenilənmiş rejim bütün programlarda çalışacaq.

Digər yenilik şriftin ölçüsünü və qalınlığını dinamik dəyişmə sistemini alıb. Bunun hesabına yazılra fərqli saatlarda daha xoş əks olunacaq.
foto

2-ci dünya müharibəsi azərbaycan legionu

residzaim
2-ci dünya müharibəsində Azərbaycanın SSRİ tərkibində olmasına baxmayaraq Almaniya tərəfindən vuruşan 'Azərbaycan legionu' na sahib olduğunu bilirdinizmi?

Azərbaycan legionu (alm. Aserbaidschanische Legion‎) — Verxmatın xarici hərbi bölüklərindən biri. İkinci dünya müharibəsinin başlanması ilə formalaşan Azərbaycan legionları çətin şəraitdə olmalarına baxmayaraq, Azərbaycanın milli müstəqilliyinin qazanılmasına, Almaniya hökuməti tərəfindən tanınmasına çalışmışdır. İkinci dünya müharibəsi illərində Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ayrı-ayrı siyasi xadimlərinin və nüfuzlu hərbçi-legionerlərinin köməyi ilə minlərlə yurddaşının həyatı xilas edilmişdir.

Mövcud olduğu illər
1942-1945
Ölkə
Flag of Germany (1935–1945).svg Nasist Almaniyası
Tabeçilik
Vermaxt
Sayı
70000
Ləqəbi
Bozqurd, aypara, səkkiz güşəli ulduz
Şüarı
Biz yalnız azadlıq üçün vuruşuruq və heç bir qüvvə bizi saxlaya bilməz.
Rəngləri
Mavi, qırmızı və yaşıl
Müharibələr
İkinci dünya müharibəsi
Komandirləri
Məşhur komandirləri
Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli

Azərbaycan legionerlərinin 1943-cü ildə Berlində Milli Azərbaycan Qurultayının keçirilməsi mühüm tarixi-hadisə olmuşdur. Belə ki, həmin qurultayda Azərbaycanın müstəqil dövlət olması fıkri xüsusi vurğulanmışdır. 1945-ci ilin martında Azərbaycan legionerlərinin böyük fəaliyyəti nəticəsində Almaniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanımışdır.

1942-ci ilin son baharında erməni legionerləri üsyan etdiyindən və bir qismi Ukrayna partizanlarının tərəfınə keçdiyindən Adolf Hitlerin digərlərinə də inamı azalmışdı.[16] Erməni və gürcülərlə müqayisədə Hitler müsəlmanlara daha çox üstünlük verdiyini bildirirdi.[16] Almanların müşahidələrinə görə etibarsızlıq və sürüşkənlik baxımından birinci planda ermənilər, sonra gürcülər, ikinci planda Volqa tatarları ilə türküstanlılar dayanırdı.[16] Azərbaycanlılarda və şimali qafqazlılarda belə hallara çox az təsadüf olunurdu.[16]

Bəzi hallarda isə azərbaycanlı legionerlər alman zabit və əsgərlərinə silah çevirirdilər. Belə hadisənin qarşısını almaq üçün almanlar 1943-cü il oktyabrın 8-də Krımda Sultanovka kəndində 9 nəfər legioneri qətlə yetirdilər.[6] Qətlə yetirilənlər aşağıdakılar idi:

Həsən Əbdüləzimov - kapitan, 2-ci tabur komandiri, əsli Naxçıvanlıdır;
Məmməd Məmmədov - leytenant, əsli Tovuzdandır;
Məmmədiyyə Xəlil oğlu Əfəndiyev - hərbi həkim, əsli Zaqataladandır;
Hacı Səfərov - leytenant, Dağıstanın Kurax rayonu;
Sədulla Karitov – hərbi texnik, Lək rayonu, Dağıstanlı;
Mirzə Əliyev - baş serjant, Bakı;
Əli Əliyev - kiçik leytenant, əsli Naxçıvanlıdır;
Hacı Məmmədov - serjant, əsli Salyanlıdır;
Hüseyn Malamodov

1942-ci ilin son baharında erməni legionerləri üsyan etdiyindən və bir qismi Ukrayna partizanlarının tərəfınə keçdiyindən Adolf Hitlerin digərlərinə də inamı azalmışdı.[16] Erməni və gürcülərlə müqayisədə Hitler müsəlmanlara daha çox üstünlük verdiyini bildirirdi.[16] Almanların müşahidələrinə görə etibarsızlıq və sürüşkənlik baxımından birinci planda ermənilər, sonra gürcülər, ikinci planda Volqa tatarları ilə türküstanlılar dayanırdı.[16] Azərbaycanlılarda və şimali qafqazlılarda belə hallara çox az təsadüf olunurdu.[16]

Bəzi hallarda isə azərbaycanlı legionerlər alman zabit və əsgərlərinə silah çevirirdilər. Belə hadisənin qarşısını almaq üçün almanlar 1943-cü il oktyabrın 8-də Krımda Sultanovka kəndində 9 nəfər legioneri qətlə yetirdilər.[6] Qətlə yetirilənlər aşağıdakılar idi:

Həsən Əbdüləzimov - kapitan, 2-ci tabur komandiri, əsli Naxçıvanlıdır;
Məmməd Məmmədov - leytenant, əsli Tovuzdandır;
Məmmədiyyə Xəlil oğlu Əfəndiyev - hərbi həkim, əsli Zaqataladandır;
Hacı Səfərov - leytenant, Dağıstanın Kurax rayonu;
Sədulla Karitov – hərbi texnik, Lək rayonu, Dağıstanlı;
Mirzə Əliyev - baş serjant, Bakı;
Əli Əliyev - kiçik leytenant, əsli Naxçıvanlıdır;
Hacı Məmmədov - serjant, əsli Salyanlıdır;
Hüseyn Malamodov


Azərbaycanlı legionerlərin geyimi, qidalanması Sovet ordusundakından olduqca yüksək idi.[5] Azərbaycan legionlarında olan əsgər və zabitlər Azərbaycan milli marşlarını, mahnılarını, vətən, millət duyğulu şerləri ifa edirdilər. Əsgi legionerlərdən birinin yaddaşında həmin marşlardan biri belə qalmaqdadır:

Bombalar partlar, toplar guruldar,
Haydı əsgərlər, haydı irəli.
Haydı əsgərlər, Şərqə gedəlim,
Şərqin ellərini azad edəlim.
Şərqin elləri fəryad eləyir,
Hər zaman bizdən imdad gözləyir,

Haydı əsgərlər, haydı irəli.

foto

call of duty mobile

residzaim
Təqdim edəcəyim oyun ilk yayımlandığı gündən bir çox oyun həvəskarlarının rəğbətini qazanmış "Call of Duty Mobile" dir. Call of Duty nin kompyuter oyunlarından sonra mobile oyun təqdim etməsi gözlənilən hal idi və bu hadisə keçən ilin oktyabrında oldu. Call of Duty nin kompyuter oyunlarında olan super qrafika və hərəkət sensorları olduğu kimi mobil platforma əks olunub. Bənzəri oyunların çox olmağına baxmayaraq öz rəqiblərini istər qrafik görüntü, istərsə də sensor oynanış cəhətdən geridə qoyur. Bir neçə fərqli mod olan oyunda xüsusilə sevilənlər "Battle Royale" və kla "Multiplayer" modlarıdır. Oyunda əlavə olaraq xüsusi modlar da mövcuddur ki yaxın məsafə və uzaq məsafə snayper və digər oyunlarda olmayan "Zombie" modunu oynaya bilərsiz. Yüzlərlə silah, skinlər və axtardığınız hər şey bu oyunda mövcuddur deyə bilərik. Oyunun ən sevdiyim tərəfi isə avtomatik atəş funksiyasıdır ki, bu funksiyanı açdığınız zaman siz yalnızca nişan almaqla oyun beyni özü atəş açır. Oyuna yeni başlayanlar üçün əvəzedilməz funksiya olduğunu deyə bilərəm. Call of Duty Mobile ni digər oyunlardan fərqləndirən bir cəhət də oyunda həm FPS həmdə RPG görünüş forması olmasıdır. Sizə hansı görünüş forması rahatdırsa o forma ilə oynaya bilərsiz. Oyun danışmaqla bitməyən çox şeyə sahibdir. Oyunu yükləyib oynamağınızı tövsiyyə edirəm, kim bilir bəlkə oyunda qarşılaşdıq.

dünyanın ən güclü donanması

residzaim
ABŞ hərbi donanması ABŞ silahlı qüvvələrinin hissəsi. Hazırda 335,000 nəfər xidmətdə və 128,000 nəfər ehtiyatdadır. 280 gəmi və 4 mindən çox təyyarə var. Rütbələri: ensayn (O-1), kiçik leytenant (HDQ) (O-2), leytenant (HDQ) (O-3), kapitan-leytenant (O-4), komandan (O-5), kapitan (O-6), kontr-admirallar (O-7, O-8), vitse-admiral (O-9) və admiral (O-10). Donanma admiralı rütbəsi (O-11) yalnız hərb vaxtında mövcuddur. Donanmasında aviadaşıyıcıların növbəti şərti təsnifi işlədilir:

CV - aviadaşıyıcı
CVA - zərbə aviadaşıyıcısı
CVB - ağır aviadaşıyıcı
CVE - mühafizə aviadaşıyıcısı
CVL - yüngül aviadaşıyıcı

Mövcud olduğu illər:13 Oktyabr 1775-günümüzə
Ölkə:ABŞ
Tabeçilik:ABŞ Dəniz Qüvvələri Departamenti
Növü:Hərbi dəniz qüvvələri

Aktiv personal sayı:325,143 aktiv personal;107,355 ehtiyat personal
Təchizatı:272 gəmi;3,700 Təyyarə;10 təyyarə daşıyıcı;9 desant gəmisi;10 amfibiya nəqliyyat dokları;12 tərsanə desant gəmisi;22 kreyser;62 hərb gəmi;5 freqat;4 tərsanə döyüş gəmisi;71 Sualtı qayıq

Müharibələr:ABŞ İstiqlal müharibəsi;Birinci Barbar Müharibəsi;1812-ci il müharibəsi;İkinci Barbar Müharibəsi;Seminol müharibəsi;Patriot Müharibəsi;Meka-ABŞ müharibəsi;ABŞ Vətəndaş müharibəsi;Vyetnam müharibəsi
Komandirləri:İndiki komandiri-Admiral Conatan Greenert
Məşhur komandirləri-Admiral Mişel C. Hovard
foto