ünsiyyətdə bədən dilinin əhəmiyyəti

markalogiya
*Ünsiyyət zamanı bədən dilinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu artıq bilirik*✔️

*📌Bədən dili insanın niyyətlərini, düşüncələrini və hisslərini sözlərdən daha aydın ifadə edir.*

Bədən dilimiz sözlərimizlə uyğun gəlməyəndə, həmsöhbətimiz bizə şübhə ilə yanaşır, dialoqumuz səmərəsiz keçir və hər iki tərəf bu söhbəti tez unutmaq istəyir🙂

❗Ictimai xadimlər və siyasət adamları bədən dilinin incəliklərini öyrənmək üçün xüsusi təlimlərdən keçir və çıxışlarında bu biliklərdən istifadə edirlər.

📌Bugün bədən dilində 7 ən çox rastlanan jestlərdən bəhs edəcəyik❤️

_🔹1. Gözləri sürtmək – insanın həmsöhbətinə inanmadığını, söhbətdən yorulduğunu və söyləyənlərə qarşı maraqsız olduğunu bildirir_⠀⠀
_🔹2. Barmaqları bir-birinə keçirmək – insanın vəziyyəti kontrol altında saxladığını, yüksək vəzifədə olduğunu bildirmək istəyini göstərir_⠀
_🔹3. Danışarkən həmsöhbətinə deyil, kənara baxmaq – insanın öz dediyi sözlərə inamsız olduğunu, söhbətdən qaçmaq istədiyini göstərir_
_🔹4. Stula arxalanıb, əlləri başın arxasında birləşdirmək – insan bu jest ilə rahatlıq və inam aurasını yaratmaq və eyni vaxtda öz üstünlüyünü göstərmək istəyir. Lakin bu insan qəfildən sizə gözlənilməyən sual verə və ya hərəkət ədə bilir_
_🔹5. Əlləri sinədə birləşdirmək – qorunma, skeptisizm və narazılıq rəmzidir_⠀
_🔹6. Başı həmsöhbətinə qarşı əymək – insana qarşı marağı və inamı göstərir_
_🔹7. Çənəni önə gətirmək – insanın söylədiklərindən əmin olduğunu, və qürur duyduğunu göstərir._⠀ *_#Memoriiest🌵_* *_#Sunshine⚡_*