ultra bənövşəyi işıq

admin
ultra bənövşəyi işıq
foto

Ultra bənövşəyi işıq insan gözünün görə bilmədiyi bir növ şüadır. Bu elektromaqnit spektrinin "görünməz" hissələrindən biridir. Şüalanma enerjisi və ya digər radiasiya bir çox mənbədən istehsal olunur: bir ampul, yandıran atəş və ulduzlar radiasiya yayan cisimlərə nümunədir. Səpələnmiş radiasiya növü obyektin istiliyindən asılıdır.