texnologiya nədir

markalogiya
Texnologiya, elmin inkişafı ilə birlikdə həyata keçirilən işlər sayəsində texniki cəhətdən irəliləmək və inkişaf etmək üçün verilmişdir. İnsanın mövcudluğundan bəri elmin bilik yığması vasitəsilə irəliləmişdir. İnformasiya ilə bağlı yeni məlumatlar verən Elm, hər sahədə və hər zaman irəliləməyə davam edir. Elmin inkişafı və buna görə texniki məlumatların köməyi ilə texnologiyanın inkişafı insan ehtiyaclarından da təsirlənmişdir.

Gündəlik gündəmə əsasən, insanların ehtiyacları hiss olunur. Bu ehtiyacları qarşılamaq üçün çalışan alimlər elmdə daim inkişaf edir və texnologiyaya doğru irəliləyirlər. Başqa sözlə, texnoloji inkişaflar və irəliləyişlər çərçivəsində insan ehtiyacları var. İnsanlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün çalışırlar, çünki elmi və texnologiyaya aparan hər bir addım bir az daha irəliyə gedəcəklər.

Texnologiya daim özünü yeniləyir və inkişaf edir. Bu sabit deyil. Buna görə hər keçən gün yeni bir texnoloji inkişafla qarşılaşmaq mümkündür. Bu inkişaflar insanın həyatına təsir edir. İnsanın həyatında heç bir artı və ya mənfi olmayan ixtiralar haqqında heç bir söz yoxdur. Yeniliklər kimi texnoloji inkişaflar insanların həyatında müsbət təsir göstərir.Texnoloji ixtiralar və ümumiyyətlə tərəqqi insanların həyatına çox müsbət təsir göstərmişdir. Texnoloji irəliləyişlər və təkmilləşdirmələr gündəlik həyatın bir hissəsi olan və təhsil, elm, sənaye, ticarət və s. Kimi bütün insanlara lazım olan bir çox insana kömək edir. Texnoloji inkişaflar və yeniliklər istiqamətində elmdə yeni biliklər əldə edilmiş və tərəqqi əldə olunmuşdur
Texnologiyanın insanlara asanlıqla qəbul edilməsi və keçirilməsinin səbəbi insanların işini asanlaşdırmasıdır. Başqa sözlə, insanlar tez texnologiyanı qəbul etdilər, çünki texnologiyanı tez bir zamanda qəbul etdilər və həyatlarında istifadə etdilər. İnsanların gündəlik həyatında texnoloji iştirakı bir çox kəşflər kimi uzun illər almadı. İnsanların həyatını hər cür asanlaşdırdığından, qısa bir müddət saxlanılır və qəbul edilir. Texnologiya insanların həyatına müxtəlif yollarla faydalana bilər. Bəzi insanlar texnoloji istifadə edərək işlərini daha sürətli edirlər və bunu tətbiq edirlər. Hər iki vəziyyət bir çox insanın həyatını asanlaşdırır və bir çox insanlar üçün həyat səviyyəsini qaldırır. Buna görə də qəbul edilir və üstünlük təşkil edir.

İnsanlar fərq etməsələr də, bir çox yerlərdə texnologiyadan istifadə edirlər. Hər gün müxtəlif səbəblərlə istifadə olunan internet ən böyük texnoloji inkişaflardan biridir. Hayattan İnternet azad olduqda bir çox insan təsirlənəcək. İnternet bağımlılığı adlanan bağımlılığa tutulanlar xüsusilə internet kimi böyük bir texnoloji yenilik olmadıqda problem ola bilər. Yalnız texnologiya və internet bağımlılığı deyil, demək olar ki, hər kəs bu işdən əziyyət çəkəcək.

İnternet texnoloji inkişafların yalnız bir nümunəsidir. Smart ev sistemləri, avtomobillər, telefonlar, tabletlər və texnoloji sistemə malik olan bütün alətlər texnologiyanın xeyir-duası olaraq qəbul edilir. İnsan həyatında böyük bir yer tutan texnologiya həyata keçirilirsə ibtidai yaşayış mühiti ortaya çıxacaq. Bu, həyat keyfiyyətini azaldacaq və xalq üçün bir çox mənfi nəticələr gətirəcəkdir. Bu səbəblə texnologiya insan həyatında böyük bir yerə sahibdir.