Termodinamik qanunlar

markalogiya
Termodinamik qanunlar
foto

Termodinamikanın qanunlarını termodinamikanın əsaslandığı əsas qanunlar kimi izah etmək olar. Fizikanın istilik, temperatur, enerji və iş üzərində dayandığı nöqtələrdə etibarlıdırlar.

Sıfır qanun: İstilik təmas qanunu. Nəticədə təmasda olan müxtəlif temperaturda olan əşyaların istiliyi bərabərləşir. (misal üçün: elinizde bir bardaq isti suyu tutarsanız,bir müddetden sonra bardaq soyumağa başlayacaq ve beden istiliyiniz derecesinde olacaq.)

Birinci qanun: Enerji qənaət qanunu. Enerji yoxdan yaradıla bilməz, oradan da məhv edilə bilməz.

İkinci qanun: Entropiya. Beləliklə, hər şey pisləşməyə meyllidir. Düzensizlik dəyişmir və ya artmır.

Üçüncü qanun: Temperatur. Temperatur sıfıra yaxınlaşdıqca, bütün hərəkətlər sıfıra yaxınlaşır.