tarixdə bu gün

huseynsoy
5 Mayda nələr baş verib? :
1260 — Xubilay xan Monqol İmperiyasının idarəçisi olur.
1762 — Rusiya və Prussiya Sankt-Peterburq müqaviləsini imzalayırlar.
1764 — Rusiyada ilk dəfə olaraq qızlar üçün təlim-tərbiyə müəssəsi yaradıldı.
1920 — Azərbaycan İnqilab Komitəsi bəy-xan torpaqlarının kəndlilərə verilməsi barədə qərar qəbul etdi.
1921 — Fransada "Şanel" ətrinin ilk təqdimetmə mərasimi keçirildi.
1936 — İtaliya qüvvələri Efiopyanın paytaxtı Əddis-Əbəbə şəhərini ələ keçirir.
1964 — Avropa şurası 5 mayı Avropa günü elan edir.