Taipan ilanı

markalogiya
Taipan ilanı
foto

Dünyada quruda yaşayan ən zəhərli canlı kimi tanınan Avstraliyada yaşayan bir növ ilan. taipan uzunluğu 2 m-dən 3,6 m-ə qədər ola bilər.

taipan zəhərində əzələlərin zəifləməsinə və iflicinə səbəb olan güclü presinaptik neyrotoksin var. zəhərdə qan laxtalanmasının qarşısını alan prokoaqulyant və əzələ hüceyrələrində rabdomiyoliz əmələ gətirən myotoksin də var.