sultan süleyman qanuni

hafiz
Sultan Süleyman Qanuni (1494-1566):
sultan süleyman qanuni
foto
1520-ci ildən 1566-cı ilə kimi hakimiyyətdə olmuşdur. Onun dövründə imperiyanın ərazisi üç qitəyə yayılmışdır.
Bir döyüşdə Fransa kralı Alman imperatoruna əsir düşdü. Fransa kralının anası kömək üçün Osmanlı İmperatoru Sultan Süleyman Qanuniyə müraciət etdi. Moxac vuruşmasında (1526) Sultan Süleyman qalib gəldi və Fransa kralının əsirlikdən azad etdi. Osmanlılarla Fransızlar arasında yaranan bu ilk münasibət sonralar daha da dərinləşdi. Fransa bu yaxınlıqdan istifadə edərək, ticarət sahəsində də əlaqə yaratmaq və Osmanlılarla yaranmış dostluq tellərini möhkəmləndirmək üçün İstanbula elçi göndərdi. Fransa ilə Osmanlı dövlətləri arasında dostluq və ticarət haqqında (1535) müqavilə imzalandı.
Bu müqaviləyə görə, Fransaya kapitulyasiyalar (üstünlüklər) verildi. Hər iki dövlətə aid dənizlərdən Osmanlı və Fransa tacirləri sərbəst ticarət üçün istifadə edə bilərdilər. Bundan əlavə Fransız tacirlərinin hüquqları Osmanlı sərhədi daxilində qorunacaqdı.