strateji idarəetmədə ətraf mühitin analizi

markalogiya
strateji idarəetmədə ətraf mühitin analizi
foto

Strateji İdarəetmədə Ətraf Mühitin Analizi

Bir sahədəki müəssisə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda və bir-birindən asılı olduqda, bir müəssisənin hər hansı bir fəaliyyəti başqalarının rəqabət şəraitində cavab verməsinə səbəb ola bilər.

Rəqabət aparan şirkətlər arasındakı rəqabət sıxlığı, rəqib sayının artması, rəqiblərin böyüməsi və inkişafı, bazarda məhsula tələbatın azalması, müştərilərin marka seçimlərini asanlıqla dəyişdirmə qabiliyyəti, bazardan çıxmaq üçün yüksək maneələr və s. bir çox amil təsir edir və artır.