siz bu haqda bilirdinizmi

markalogiya
🤔Siz bu haqqda bilirdiz? 🤔
💫Günün maraqlı məlumatı💫
Tarixən hər bir xalq öz gələcəyin gənclərə bağlayır.Bu baxımdan, savadlı,sağlam,dünyagörüşlü gənc nəslin yetişdirilməsi üçün hər bir ölkə üçün başlıca məsələdir.Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onun mənsub olduğu xalqın, ölkənin çiçəklənməsinin rifahıdır.Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu günününü və gələcəyini düşünür.Ulu öndər hər zaman gənclərlə bağlı məsələləri öz siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri hesab edir.Liderimiz Heydər Əliyev 1997- ci ildə imzaladığı Sərəncamla tədbirin keçrildiyi gün 2 fevral Azərbaycanın "Gənclər günü "kimi qeyd etmişdir.
O gündən bu günə fevralın 2 -si "Gənclər günü "kimi qeyd olunur.

Memoriiest 💫💫