Sim nəzəriyyəsi

markalogiya
Sim nəzəriyyəsi
foto

Kainatın nöqtə hissəciklərindən çox, bir ölçülü, titrəyən simə bənzər cisimlərdən ibarət olduğu nəzəriyyəsidir.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör