şəxsiyyətlər

nurlan mamiyev
Nadir fotolardan biri.
Azərbaycanın mənəvi sərvəti bir fotoda.
Oturanlar (soldan sağa)
1. Cəlil Məmmədquluzadə
2. Hüseyn Cavid
3. Ə. Haqverdiyev
4. Cabbar Əfəndizadə
5. S.Sani Axundov
6. İbrahim Eminbəyli
7. Hacı Kərim Sanılı

Ayaq üstə duranlar (soldan sağa)
1. Xəlil İbrahim
2. Cəfər Cabbarlı
3. Seyid Hüseyn
4. Süleyman Rüstəm
5. Mikayl Müşfiq
6. Abdulla Şaiq
7. Əhməd Cavad
8. Məhəmməd Rahim
şəxsiyyətlər
foto