ŞEİR QOXULU QADIN

gulu1096
ŞEİR QOXULU QADIN

Dodağımda bir misra
Əl eləyir adına.
Ömrü şeir qoxulu,
Qəlbi tənha qadına.

O köksündə çırpınan,
Ürək həsrət çiçəyi.
Sən çəkdiyim dərdlərin,
Ən gözəli, göyçəyi.

Misralara səpmisən,
Ağrısını bir eşqin.
Həsrətinlə üşüyür,
Qapısından gir - eşqin.

Dodağında titrəyən
Misralara salam de.
Könlünü duymazlara,
Sözüm yoxdu, lalam de.

Bu ayrılıq qoxulu
Qəlbimi al ovcuna.
Nəfəsini qoxlasın,
Qoy ucuna-ucuna.

Kaş yuxun qarışmasın,
Bir qəribin sözündən.
Mənim şeir qoxulum,
Muğayat ol özündən...

Balayar Sadiq💜