Redshift

markalogiya
Redshift
foto
Redshift - uzaq qalaktikalardan gələn yüngül spektrlərdə görünməz bir hərəkətdir. Səbəb kimi genişlənən kainatın nəzəriyyəsi ilə əlaqədar bir izahat verilir. İşıq spektrlərinin müşahidə olunduğu qalaktikalarda sürüşmənin səbəbi bu qalaktikaların daim uzaqlaşması və beləliklə dalğa uzunluğunun artmasıdır (qırmızı dalğa uzunluğu artır, mavi sürüşmə azalır).