Marketinqin 3 qızıl qaydası

markalogiya
Marketinqin 3 qızıl qaydası
foto
1.Əvvəlcə Qətiyyətli olacaqsınız. Bir addım irəli və ya iki addım geri getməyəcəksiniz. Böhran yarananda marketinqə sığınacaq verməyəcəksiniz
2. İkincisi, komanda ilə marketinqə keyfiyyətli vaxt ayıracaqsınız.
3. üçüncüsü, bir bina tikincə necəki hər il ona büdcə ayırırsınızsa,elə meketinq üçündə hər il büdcə ayrılmalısınız. Burada ayırılan büdcə ilə Bazar və Müştəri araştırılması edilməlidir. Çünki, bir firma müştərisini yaxsı tanımalıdır.

Böyük çöküş

markalogiya
Böyük partlayışla başlayan macəranın sonunun ən çox qəbul edilən modeli böyük çöküşdür. Başqa sözlə, bildiyimiz kainatın genişlənən quruluşu müəyyən bir kütlə sıxlığına əsaslandıqda, tərsləşəcək və içəriyə çökəcək və yox olacaq.

Şəkilləri necə çəkirik

markalogiya
Kameramıza qoyduğumuz filmləri çəkmək üçün düyməni basdığımızda işıqdan təsirlənir və kiçik bir pəncərə açılır və obyektivdən bağlanır. Beləcə; İşıqla ətraf mühitin görüntüsü filmə düşür. İşıq və kölgə intensivliyinə görə filmə düşür. İşıq və kölgənin intensivliyindən asılı olaraq filmdə ləkələr görünür. Bu ləkələr maşından çıxarılan film yuyulduqda daha aydın olur. Bu mənfi görüntü əvvəlcə müsbət hala gətirilir və sonra foto kağıza atılır

Banner

markalogiya

Banner
foto
Banner Reklam :

Banner reklamları ümumiyyətlə müştərilərin qazanılmasında o qədər də effektiv deyil, lakin az miqdarda olsa da, potensial müştərilər qazanmağınıza kömək edə bilər.
Bu reklamlar belə işləyir: Müştəri web saytınıza daxil olur və web saytınız axtarış yaddaşına bir neçə kodu yerləşdirir. Bu şəxs web saytınızı tərk edərkən və yenidən qurulmuş bir şəbəkə istifadə edən saytlara girəndə reklamınız da həmin saytlarda görünəcəkdir.

Genetik kod zinciri dnt

markalogiya
Genetik kod zinciri dnt
foto

Bir canlı varlıqsınız? Təbrik edirəm, bir DNT var. Yer üzündə bildiyimiz bütün canlılar, miraslarını DNT molekulunun dörd nukleotidləri (Adenine, Thymine, Guanine və Sitosine) ilə kodlaşdırır və bu kodlar bütün canlılarda eynidır. Universal kodlar digər canlılara köçürüldükdə də işləyə bilər. Məsələn, hormon insulini (diabetdə istifadə edilə bilən) hiss edən bir genin bakteriyalara ötürülməsi sayəsində bu gün ucuz və çox miqdarda məhsul istehsal edə bilirik.

Marketinq innovasiyası

admin
Marketinq innovasiyası
foto

Məhsul və xidmətlər bazara təqdim etmək üçün hazırlanır və istehsal olunur.Məhsul və xidmətlər daha çox satmatılması üçün daha çox müştəri cəlb edə bilməlidir.

Daha çox müştəri cəlb etmək üçün,müxtəlif məhsul və xidmətlər,fərqli və yeni dizaynlar,qablaşdırma və marketinq metodları marketinq yeniliyinin inkişafı və istifadəsi olaraq adlandırılır.

Xudu Məmmədov

markalogiya
Xudu Məmmədov
foto

Xudu Məmmədov 14 dekabr 1927, Ağdam – 15 oktyabr 1988 — Azərbaycanlı elm adamı və ictimai-siyasi xadim, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, Milli Azadlıq Qərargahı təşkilatının qurucularından (1969), Böyük Britaniya Kral Akademiyasının fəxri üzvü (1957)

Satış

markalogiya
Satış, hər şeydən əvvəl, satıcı və ya potensial alıcı və ya alıcılar arasında pul və ya pul dəyəri hesab edilən bir şey üçün mal və ya xidmət mübadiləsi edilən bir əməliyyatdır. Buna görə satışları müəyyənləşdirməyin ən yaxşı yolu bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün lazım olan satış bacarıqlarına yönəltməkdir.

Fizika

Root
Fizika
foto

Fizika - təbiətin ən ümumi qanunlarını,bizi əhatə edən maddi aləmin quruluşunu və xassələrini öyrənir. Fizika yunanca "füzis "sözündən götürülmüşdür və mənası təbiət deməkdir. Ən sadə obyektlərdən (elementar zərrəciklərdən)tutmuş milyardlarla qalaktikanı özündə birləşdirən və haliyədə genişlənməkdə olan Kainata qədər hər şey daim hərəkətdədir, bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdədir və məlumat mübadiləsindədir.

Çita

markalogiya
Çita
foto

Ən sürətli heyvanlar: Sürətölçən kimi göstərilən çita 2 saniyədə saatda 70 kilometrə qədər sürətlənir. 4,5 saniyədə heç bir çətinlik çəkmədən 100 kilometrə çatır. İndi tutun, edə biləcəyi son sürət saatda 140 mil-dir. 4.5 saniyədə əldə edilən 0-100 km / saat sürət, Ferrari F360 Modena'nın 0-100 km / saat sürətlənməsinə bərabərdir. Həm də heç bir avtomobil və motosikletin, hətta 140 kilometr məsafədə də edə bilmədiyi şeyi edir və inanılmaz bir kəsdirmə ilə çox sərt dönüşlər edir.

Qazanan marketinq

admin
Qazanan marketinq
foto

Hələ müştəri tapmayan potensial və olabiləcək şəxsləri hədəfləyən və onları şirkət - markaya qazandırmaq üçün girişilən marketinq fəaliyyətidir.Bir "Müştəri
Elmi "olan marketinqin ilk işi müştəri tapmaq-qazanmaq,ikinci işi qazandığı müştəri qaçırmamaqdır.

(Retention Marketing'e də bax.)

Ortaq marketinq

admin
Ortaq  marketinq
foto

eyni ya da yaxın hədəf
bazarlara istiqamətli olaraq əksəriyyətlə ayrı
sahələrdə fəaliyyət göstərən iki firma ya da
markanın ortaq güc və sinerji çıxarmaq üçün
müəyyən marketinq fəaliyyətləri daxilində
müştərilərinə ortaq həll və təkliflər verilməsi
mənasını verir.

misal verər olursaq

İntelin chip dizaynlarını Windows
əməliyyat sisteminə uyğun çıxarması, müəyyən
kompüter markalarının ana girdilərini
müəyyən parça və məhsulları seçmələri.
Avtomobil / təkər, qabyuyan maşın / yuyucu,
kimi tamamlayıcı məhsulları misal gətitmək olar.