qar

shabi
*Qar haqqında maraqlı məlumat*

1. Qar dənəsinin əsas tərkib hissəsini hava təşkil edir — 95%, ona görə qarın düşmə sürəti çox azdır — 0.9 km/saat.
2. Qar dənəsinin rənginin ağ olması onun strukturunda havanın olması ilə bağlıdır. İşıq şüaları havadan və buz kristallarından əks olub yayılırlar.
3. Dünya tarixində başqa rəngdə qar yağmalar olub. Məsələn, 1969 da İsveçrədə qara, 1955 də Kaliforniyada yaşıl qar yağıb.
4. Antarktik dağlarda elə canlılar var ki, onlar qarda yaşayırlar. Onlar xlamidomonadlardır. Onlar qarı qırmızı, bənövşəyi, sarı edirlər.
5. Suya düşən qar dənəciyi qulaqla eşidilməyən, yüksəktezlikli səs çıxarır.Bu səsi balıqlar sevmir.
6. Qar dənəsinə günəş şüası düşərsə, o hətta mənfi dərəcədə buxarlanır. Bu halda qarın suya çevrilmə fazası buraxılır.
7. Qışda qar yerin səthinə düşən günəş şüalarının 90%-ini qaytarır ki, bu da yeri qızmağa qoymur.
8. Rekord qar dənəciyi 1987 də ABŞ-da aşkarlanıb — onun diametri 38 sm olub.