pulsarların xüsusiyyətlərineytron ulduzlarının

sehranin guli
Pulsarların (Neytron ulduzlarının) bəzi xüsusiyyətləri:

1. 25 km diametrə sahib olmasına baxmayaraq 500 000 Yer kütləsinə bərabərdir.

2. 1 kub sm neytron ulduzu maddəsi 1 milyard tondur.

3. Neytron ulduzunun cazibə qüvvəsi o qədər şiddətlidir ki, 1 metr hündürlükdən üzərinə bir cisim buraxsanız saatda 7.2 milyon km/saat sürətlə səthə çırpılar.

4. Səthi super hamardır. Maksimum 5 mm relyefə sahibdir.

5. 10 sm qalınlığında qaynar plazmadan ibarət atmosferi var.

6. Səthinin istiliyi 1 milyon dərəcədir. Müqayisə etsək, Günəşin səthi 5500 dərəcədir.

7. Bir neytron ulduzunun maqnit sahəsi Yerin maqnit sahəsindən 8 trilyon dəfə daha şiddətlidir.

8. Neytron ulduzları öz oxu ətrafında işıq sürətinən daha sürətli fırlanır, ~700 000 km/san.

Neytron ulduzlari kainatda mövcud olan ən dəhşətli cisimlərdən biridir.