Propagasyon marketinq

markalogiya
Propagasyon marketinq
foto

Təbliğ etmək, yaymaq, balalamaq, çoxalmaq kimi mənalara sahibdir.
Propagasyon marketinq, Viral marketing,
"Contagion marketing", "Inertia marketing",
"Çox əlaqəli marketinq", "gizli marketinq ”.
Təbliğat, siyasi məqsəd güdən, çoxu dəfə
örtük tətbiq olunan dolayı bir rabitə formasıdır.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör