planetin tarixi boyu ən yüksək iq olan insanların birlikdə f