öyrənmək istəyəcəyiniz məlumatlar

markalogiya
*BİLİRSİNİZMİ ?*🤔

_Dəniz arısı_ adlanan meduzaların zəhəri insanı öldürə bilir.😥
_Xaçlıca_ adlanan meduzanın zəhəri isə çox güclü ağrı verən yaralar törədir.😶
_Faziliyaların_ zəhəri qurumuş qol larında belə altı il öz gücünü itirmir.😱
Faziliyaların zəhəri nomius adla nan balıqlara təsir etmir.🐡
Konuslar cinsindən olan bəzi ilbizlərin zəhəri insanı öldürə bilir.😥
Şirin suda yaşayan _mirvari ilbizlərinin_ çanağı ilə mantiyası arasına düşən qum dənəsindən 20-30 il sonra mirvari əmələ gəlir.🐌😍
_Üçbarmaq_ adlanan molyuskaların çanağından insanlar su qabı kimi istifadə edir.🐚
_Kalmarlar_ saatda 55 km sürətlə üzür.🦑
Başıayaqlı molyuskaların hər birinin _mürəkkəb kisəsi_ vardır. Onlar rəngli mayeni bulud kimi suya buraxıb gözdən itirlər.🙄

*#Kitabsevərlər*📚