otrar fəlakəti

hafiz
Otrar fəlakəti".
otrar fəlakəti
foto
Çingiz xan Xarəzmşahlarla olan sazişə görə, Otrar şəhərinə bir ticarət karvanı göndərmişdi. Bu karvan Otarar şəhərinə yaxınlaşınca, Otrar valisi Yinal karvandakıları tutduraraq öldürdü. Bu hadisəni öyrənən Çingiz xan elçi göndərərək vali Yinalın ona təslim olmasını tələb etdi. Xarəzmşah Çingiz xanın göndərdiyi bu elçini də öldürdü. Bu, bir xəta idi. Artıq müharibə qaçılmaz oldu. Çingiz xanın qoşunu 3 tərəfdən hücuma keçdi. Məhəmməd Xarəzmşah müdafiəni yaxşı təşkil edə bilmədi və hər şəhərə özünü müdafiə etməyi tapşırıb geri çəkildi. Böyük şəhərlər Çingiz xan tərəfindən tutuldu. Məhəmməd Xarəzmşah qaçaraq sığındığı Xəzər dənizindəki bir adada kimsəsiz şəkildə öldü (1220). Bütün ölkə Monqolların əlinə keçdi.