Ortaq marketinq

admin
Ortaq  marketinq
foto

eyni ya da yaxın hədəf
bazarlara istiqamətli olaraq əksəriyyətlə ayrı
sahələrdə fəaliyyət göstərən iki firma ya da
markanın ortaq güc və sinerji çıxarmaq üçün
müəyyən marketinq fəaliyyətləri daxilində
müştərilərinə ortaq həll və təkliflər verilməsi
mənasını verir.

misal verər olursaq

İntelin chip dizaynlarını Windows
əməliyyat sisteminə uyğun çıxarması, müəyyən
kompüter markalarının ana girdilərini
müəyyən parça və məhsulları seçmələri.
Avtomobil / təkər, qabyuyan maşın / yuyucu,
kimi tamamlayıcı məhsulları misal gətitmək olar.