Opal daşı

markalogiya
Opal daşı
foto

Kvars kimi bir növ kvars və silisium oksidi. Opal adını Sanskritdə "qiymətli daş" mənasını verən AL UPALA sözündən götürür.
Süxurlar arasındakı boşluqlarda yeraltı ərazidə hərəkət edən isti suyun yağıntıları nəticəsində əmələ gəlir. Bu vaxt süxurları məhv edir və onlardan minerallar alır. Onlar kök yumruları, qabıqlar və ya məftillər şəklində tapılır.