niyə qızdırılan hava yüksəlir

admin
Qaz icmasına təsir edən qüvvələr qazın aşağı çəkisi və yuxarı təzyiqidir. (Qalxdıqda hava təzyiqi aşağı düşür, buna görə bir qüvvə yüksək təzyiqdən aşağı təzyiqə qədər qaz molekullarına təsir göstərir.)
Qazın temperaturu hər yerdə eyni olduqda, qaz üzərində hərəkət edən cazibə qüvvəsi və təzyiqin yuxarı qüvvəsi bərabərləşir, havanın sabit qalmasına səbəb olur. İndi fərz edək ki, belə bir hava kütləsi olan ərazidə temperatur yüksəlir. Qızdırılan havanın təzyiqi yüksəldikcə bu isti bölgə genişlənir. Qısa müddətdə isti havanın təzyiqi ətrafa bərabər olur.
Qısaca, genişlənmiş, yəni daha az sıx bir isti bədən soyuq havanın sabit bir kütləsi içərisində meydana gəlir. Bu kütlə üzərindəki təzyiq səbəbiylə yuxarıya doğru hərəkət edən qüvvə eyni həcmdəki soyuq havada hərəkət edən eyni qüvvədir. Ancaq isti hava daha az sıx olduğu və cazibə qüvvəsi qazın kütləsi ilə mütənasib olduğundan, isti havada hərəkət edən cazibə qüvvəsi daha azdır. Buna görə isti havada hərəkət edən qüvvələr bərabərləşdirilmir və yuxarıya doğru bir xalis qüvvə meydana gəlir.