Nitq qüsurları

gulu1096
Nitq qüsurları🗣️

1. Dislaliya-normal inkişaf etmiş nitq və eşitmə olduğu halda səs tələfüzünün pozulması📚

2. Alaliya-uşağın bətndaxili və ya erkən inkişaf dövründə baş beyin qabığının üzvi zədələnməsi nəticəsində nitqin olmaması📚

3. Afaziya-baş beyin lokal zədələnməsi nəticəsində nitqin qismən və ya təmamən olmaması📚

4. Rinolaliya-(tın-tın danışmaq; yəni burnunda danışmaq) nitq aparatının anatomik fizioloji qüsuru nəticəsində səs tələffüzünün və səs tembirinin pozulması📚

5. Dizartriya-nitq aparatının inneversiyasının çatışmamazlığı nəticəsində nitq tələffüzünün pozulmasl📚

6. Disfoniya-səs tellərinin pataloji pozulması📚

7. Afoniya- səsin tam batması📚

8.Bradilaliya- nitq tembirinin pataloji yavaşıması(yəni həddən artıq yavaş yavaş danışmaq)

9. Taxilaliya-nitq temoinin pataloji tezləşməsi(yəni həddən artıq tez tez danışmaq)📚

10. Disleksiya-oxu prosesinin pozulması📚

Nəzirova Jalə🌹-Loqoped_Defektoloq.