Nisbilik

markalogiya
Nisbiilik anlayışı ümumiyyətlə tək kimi müəyyənləşdirilsə də, əslində xüsusi və ümumi nisbi nisbətlərə bölünür. Xüsusi nisbilik dörd ölçülü məkan-zaman anlayışının tərifidir. (Üçüncü ölçüyə əlavə vaxt) Ümumi nisbilik cazibə və sürətlənmənin oxşarlığına əsaslanır. Ümumi nisbilikə görə məkan vaxtı bükülmüşdür.

Paylaşım haqqında rəylər

Bu başlıqdakı paylaşımları gör