molekulların qarşılıqlı cəzb olunması və itələnməsi