milli dəyərlərimizi yaşadaq islamda bayramlar

sehranin guli
milli dəyərlərimizi yaşadaq islamda bayramlar
foto

İslam dünyası mərhəmət,sevgi,sülh dünyasıdır. İslam birlik, bərabərlik deməkdir. İslamda xainliyə, xəsisliyə, nankorluqa yer yoxdur. Müsəlman aləmində bu fikirləri,bu inancları təbliğ edən və özündə əks etdirən bayramlar, xüsusi günlər var. Ramazan bayramı, Qurban bayramı bu günlərə nümunədir. Bu bayramlar bir daha Azərbaycan xalqına, Müsəlman dünyasına xatırladır ki, paylaşmaqı, ehtiyacı olanlara köməy etməyi, sülhü təbliğ etməyi bacarmalısan. Bunu anlamayanlara bunu anlatmalısan(məcbur olaraq yox könüllü olaraq onu da unutmayaq islamda məcburiyyət yoxdur). Bütün dünya insanları bir yumruq olub, bir güc olub bəşəriyyətin xilası üçün çalışmalıdır. Yalnız sevgi, mərhəmət, birlik hər bir situasiyanı dəyişə bilər. Tarixin, zaman amansız,zülmkar deyil. İnsanlar zülmkardır. İnsanlar bu dünyanın məhvini yaxınlaşdırır, amma onlar yanlış düşünürlər,o yanlış düşüncələrki öz mənafeləri üçün hər kəsi,hər bir şeyi qurban verməyə hazırdırlar. Gəlin insanlıq adına birləşək. Gəlin gözəl günlər, aydın sabahlar üçün bir addımlayaq. Paxıl, riyakar olmayaq. Gözəl dünya üçün bir olaq.✊

Paylaşım haqqında rəylər

Bu başlıqdakı paylaşımları gör