Marketinqin 3 qızıl qaydası

markalogiya
Marketinqin 3 qızıl qaydası
foto
1.Əvvəlcə Qətiyyətli olacaqsınız. Bir addım irəli və ya iki addım geri getməyəcəksiniz. Böhran yarananda marketinqə sığınacaq verməyəcəksiniz
2. İkincisi, komanda ilə marketinqə keyfiyyətli vaxt ayıracaqsınız.
3. üçüncüsü, bir bina tikincə necəki hər il ona büdcə ayırırsınızsa,elə meketinq üçündə hər il büdcə ayrılmalısınız. Burada ayırılan büdcə ilə Bazar və Müştəri araştırılması edilməlidir. Çünki, bir firma müştərisini yaxsı tanımalıdır.