Lojistika

markalogiya
Lojistika
foto

Logistika məhsullar, xidmətlər və insanlar kimi qaynaqları təmin etmək üçün lazım olduğu yerlərdə müəyyən edilə bilər. Hər hansı bir marketinq və ya istehsal təşkilatı üçün maddi-texniki dəstək olmadan nail olmaq çox çətindir. Logistika, nəqliyyat, inventar, saxlama, materialla işləmə və qablaşdırma məlumatlarını birləşdirin