“Əl verib görüşmək”

gulu1096
“Əl verib görüşmək”
foto

_🤝“Əl verib görüşmək” adətinin kökləri 2500 il əvvələ, qədim Yunanıstana gedib çıxır. O dövrdə bu görüş formasının əsas məqsədi tərəflərin silahsız olduğunu göstərmək idi. Orta əsrlər Avropasında isə cəngavərlər görüşəndə əl verib qollarını silkələməklə gizli silahlarını aşkara çıxarmağa cəhd edirdilər._