Kvant mexanikası

markalogiya
Kvant mexanikası
foto

Subatomik səviyyədə maddə və işığın davranışını araşdırın. Elektron, proton, neytron, kvark kimi atomların və subatomik hissəciklərin davranışlarını başa düşməyə kömək olur.

Onun aparıcı tədqiqatçılarına Albert Eynşteyn, Maks Plank, Niels Bohr və Werner Heisenberg daxildir.(bu elm adamlarının tədqiqatlarını araştırmayı məsləhət görürəm)