Kosmos-zaman

markalogiya
Fizikanın mürəkkəb nəzəriyyələrindən başqa, məkan-zaman anlayışı, bilinən üçölçülü xətt, məkan və həcmdən əlavə zamanın dördüncü ölçü kimi tərifidir. Eynşteynin məkan və zamanın ayrılmaz bir olması fikri nəticəsində hazırlanmış kosmik zaman anlayışı əyilməyə əsaslanan nəzəriyyəsi ilə məşhurdur. Bu nəzəriyyəyə görə kütlə məkan zamanında əyriliklər yaradır və zaman əyilir. Bu, vaxt axınının nisbi bir yavaşlamasına səbəb olur.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör