kəhrəba otaq

markalogiya
*Kəhrəba otaq* 🤫
 
İlk öncə 1701-ci ildə Prussiya kralı üçün yaradılan otaq sonradan Rusiya çarı 1-ci Pyotra göndərilir. Sonradan Britaniya kraliçası Yelizavetaya hədiyyə olunur. Otağın sahəsi 55 kv. metr olub. Onun hazırlanmasına 10 il vaxt və 6 ton kəhrəba sərf olunub🤔 İkinci dünya müharibəsi dövründə ruslar bu otağı geri qaytarmaq istəyir. Lakin zaman keçdikcə kəhrəba kövrək olduğundan onu sadə divar kağızları ilə örtüblər. Nasistlər isə onu taparaq Kenisberq qəsrinə aparıblar. Qəsr dağılandan sonra kəhrəba otaq da oradan yoxa çıxıb🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♀️

*# Kitabsevərlər* 📚