insanlığın hekayəsi

markalogiya
İnsanlığın hekayəsi Adəm və Həvvadan başlayır, amma qədim bir yəhudi əfsanəsinə görə bu hekayə Adəm və Həvvadan daha əvvələ gedir. Yəni Adəmin ilk yoldaşı Həvva deyil, Lilith adında bir qadındır.

Sözü gedən əfsanə belə başlayır: Tanrı torpaqdan Adəm və Lilithi yaradır və xoşbəxt yaşasınlar deyə onları cənnətə yerləşdirir. Amma bu cütlük arasında tez-tez mubahisələr baş verir və anlaşa bilmirlər. Aralarındakı problemlər bugunki cütlüklərin aralarındakı problemlərdən çox da fərqlənmirdi. Adəm hər sahədə söz sahibi olmağa çalışarkən Lilith buna etiraz edirdi. Özünün adəm kimi torpaqdan yaradıldığını, yəni bərabər olduqlarını deyirdi. Adəm isə özünün ondan üstün olduğunu müdafiə edir, Lilithi isə sadəcə məhsul verən bir torpağa bənzədirdi. Bu mübahisələrə görə Lilith Adəmlə birlikdə yaşaya bilməyəcəyini anlayır. Tanrının heç vaxt söylənməməsi gərəkən adını söyləyir, adəmi və cənnəti tərk edir. Adəmi tərk edən Lilith cinlərin kralı Şamael (şeytan) ilə münasibətə girir və bu münasibətdən uşaqları olur. Tək qalan Adəm isə Tanrıya Lilithin geri dönməsi üçün dua edir. Tanrı Lilithin arxasınca 3 mələk göndərir və geri dönməyəcəyi təqdirdə hər gün 100 uşağının öldürüləcəyini əmr edir. Amma Lilith geri dönmür.

Çarəsiz qalan Tanrı Adəmin qabırğa sümüyündən Həvvanı yaradır. Bu yeni qadın Adəmin bir parçası olduğu üçün ona qarşı çıxmır. Adəmin ondan üstün olduğunu qəbul edir.

Lilith insanlıq tarixinin ilk qadınıdır. Adəmə boyun əyməyən, Tanrıyı dizə gətirmiş güclü bir qadın... Tarixin hər dövründə olduğu kimi, bu gün də qadınlara yaraşdırılmayan cəsarət və gücün sahibi bir qadın... Azadlığını qorumaq adına cənnəti belə tərk etmiş bir qadın... Lilith hər nə qədər şeytanın yoldaşı olmağı seçsə də qarşımıza haqqlarını müdafiə edən azad bir qadın olaraq çıxır.