hikmətli fikirlər

markalogiya
F.Nitsşenin belə bir fikri var
══════ஜ🖋️ஜ═════
“Azadlıq özündən utanmaqdan azad olmaqdır”.
══════ஜ🍁🍁🍁ஜ═════
Amma unutmaq olmaz ki, “nəzarətin ən etibarlısı daxili nəzarətdir”.
══════ஜ🍁🍁🍁ஜ═════
_İnsan öz hərəkətlərini daxili_ _mənəvi meyar süzgəcindən_
_keçirə bilsə və burada_ _utanılası bir şey görməsə, başqalarından_
_da utanmasına gərək qalmır. Başqa sözlə desək, insan ancaq o_
_zaman utanır ki, öz əməllərinin düzlüyünə əmin olmur və baş-_
_qalarının buna necə qiymət verəcəyindən narahatlıq keçirir._

*📍İnsan özünə nəzarəti ələ aldıqdan sonra,arxayın olmadan davam etməli dönə dönə yenə daxılı nəzarəti arxayınlıqda qoymamalıdır.*