göy üzü niyə mavidir

admin
Məlum olduğu kimi, Günəşin yaydığı spektr davamlıdır, yəni hər tezlikdə elektromaqnit dalğaları ehtiva edir. Bu dalğalar atmosferə çatdıqda, atmosferdəki qazlarla səpələnirlər. Burada ən çox səpələnmiş tezlik mavi və ətrafındakılardır. Göyə baxdığımızda, göyün mavisini görürük, çünki Günəşdən gəldikdən sonra səpələnmiş işığı görürük və bu işığın içərisində daha çox mavi var.
Bu mavini fərqli çalarlarda görürük, çünki toz, nəm və atmosferdəki digər amillər səbəbindən işığın səpələnməsi dəyişir.