gizli və ya görünməz marketinq

markalogiya
gizli və ya görünməz marketinq
foto

Görünməz və ya gizli marketinq.


Fotoaparat cihazlarından nümunə verərsək. Firmalar əsasən turistlərin sıx olduğu yerlərə öz işçilərini göndərirlər. Burada bu işçilər özlərini turistlərə turist kimi tanıdırlar və turistlərdən onların fotoaparatla şəkillərini çəkmələrini xaiş edərlər. Tursistlər şəkili çəkdikdən sonra işçilər başlayırlar bu fotoaparat haqda məlumat verməyə. Burada turistlər Gizli Marketinqlə üzləşirlər və fotoaparat bilgilərindən əlavə cihazı təcrübə etmiş olurlar. Bu marketinq hiyləsindən ən çox istifadə edən firmalar Sony və Ericcson deyə bilərik.