Genetik kod zinciri dnt

markalogiya
Genetik kod zinciri dnt
foto

Bir canlı varlıqsınız? Təbrik edirəm, bir DNT var. Yer üzündə bildiyimiz bütün canlılar, miraslarını DNT molekulunun dörd nukleotidləri (Adenine, Thymine, Guanine və Sitosine) ilə kodlaşdırır və bu kodlar bütün canlılarda eynidır. Universal kodlar digər canlılara köçürüldükdə də işləyə bilər. Məsələn, hormon insulini (diabetdə istifadə edilə bilən) hiss edən bir genin bakteriyalara ötürülməsi sayəsində bu gün ucuz və çox miqdarda məhsul istehsal edə bilirik.