gələcəyin şəxsiyyəti

parabuzen
"Gələcəyin Şəxsiyyəti"
Bu gün uşaqdır deyib keçdiyimiz, sabah bizim gələcəyimizdir. Onların inkişafı, təlimi və tərbiyəsi bizlərdən asılıdır.
Uşaqlarımızı sağlam bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq üçün bunları etməliyik.
1. Onların fiziki tərbiyəsilə məşğul olmaq; Uşaqları fiziki cəhətdən inkişaf etməsi üçün özünə lazimi olan işlərini özü etməlidir. Valideyn "sən uşaqsan" etmə deməsi gələcəyin tənbəl insanın yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bunun üçün onun fiziki gücünün çatdığı işləri tapşırılmalıdır.
Gündəlik idman hərəkətləri etməsi vacibdir.
2. Uşaqların əqli (şüur) tərbiyəsilə məşğul olmaq; Uşaqlarımızın beyni inkişaf etdirmək istəyiriksə , onlara kiçik yaşlardan nağılların oxunması vacibdir. Nağıl oxuyarkən çalışın uşaqları düşündürün. ( Məs: nağılın yarısını saxlayın uşaqdan digər yarısı danışmağını tələb edə bilərsiniz. Amma uşaq danışmaq istəməsə məcbur etməyin.)
Oyunların uşaqların əqli inkişafında müstəsna rolu vardır.
3. Əxlaq tərbiyəsilə məşğul olmaq; Uşaqlara nəsihət deməklə onun əxlaq tərbiyəsini formalaşdırmaq olmur. Bu onlara sıxıcı gəlir. Uşaqlara bunu aşılamaq üçün yeni şəkildə göstərmək lazımdır. Uşaqlar bizim hərəkətlərimizi, davranışlarımızı dediyimiz her bir kəliməyə fikir verirlər. Sonra həmin hərəkətləri, davranışları , sözləri uşaqlarda görmək mümkündür. Ona görə də biz birinci özümüzü tərbiyə etməliyik.
Uşaqlara əxlaqi nağıllar danışmaqla onlarada əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırmaq olar.
4. Mənəvi tərbiyəsilə məşğul olmaq; Çoxları uşaqların xeyirxah, dostcanlı , düzgün və.s. mənəviyyatca zəngin olmasını istəyir. Bunun üçün biz nə edirik? Uşaqlara dönə-dönə demək əvəzinə , özümüzədə də bu xüsusiyyətlər var? Bunun üçün özümüzü düzgün bir valideyn kimi formalaşdırmalıyıq
( Bir dəfə yaxşı tərbiyə görmüş bir uşağın atasından soruşurlar sən uşağını necə tərbiyə etmisən ki, onun belə gözəl davranışları var. O isə cavabında :
-Heç nə , mən uşaqda görmək istədiyim xüsusiyyətləri özümdə formalaşdırdım.)
Bir çox nağıllarımız vardır ki, oradakı mənəvi xüsusiyyətlər uşaqlara aşılanması vacibdir . Uşaqlar onlardakı mənfi və müsbət xüsusiyyətləri özləri seçirlər.
5. Uşaqların əmək tərbiyəsilə məşğul olmaq; Onlara əmək bacarıqları öyrətmək üçün gündəlik etdiyiniz bir neçə işdə onlardan kömək istəyin . Uşaqlara böyüklərin etdiyi işlər maraqlı olur. Hər şeyin asan qazanılmadığını öyrədin .
6. İqtisadi tərbiyəsilə məşğul olmaq; Onlara balacalıqdan pulunu necə idarə etməyi cüzidə olsa öyrədilsə yaxşıdır.
Onlara verdiyiniz məbləğin özləri yığması sonunda öz istədiyi əşyanı almasına gəlib çıxdığını başa salmaq lazımdır
#parabüzən🐞
gələcəyin şəxsiyyəti
foto