faktlarla dolu həyat

markalogiya
*🌼 Maraqlı faktlar 🌼*

*🔺 İngilis yazıçısı Ceyms Harrinqtona elə gəlirdi ki, fikirləri arı 🐝 və quş 🕊️ şəklində ağzından 👄 çıxır və süpürgəni 🧹 götürüb, onları qovmağa çalışırdı. 🙂*
*🔻 Bir dəfə böyük fizik Amper mənzilindən çıxarkən, qapının 🚪 üstündə qeyd edir: "Amper evə axşam qayıdacaq". Ancaq tez qayıtmalı olur və qapının 🚪 üstündəki yazını oxuyub, çıxıb gedir. Amper elə onun özü olduğunu unutduğuna görə. 🙄*
*🔺 Tolstoy universitet imtahanlarında çoxlu 1 qiyməti almışdı. 💥*
*🔻 Rhythm (ritm)-bu ingilis sözü saiti olmayan ən uzun ingilis sözüdür. 🔖*
*🔺 Hər bir qitədə Roma adlı şəhər var. 🌚*
*🔻 Atların 🐴 cinsini dişlərinə 🦷 görə təyin etmək olar. Əksər erkək atların 🐴 40, dişi atların 🦄 isə 36 dişi 🦷olur. 💫*
*🔺 Qorilla 🦍 sutkada 14 saat ⏰ yatır. ✨*
*🔻 Maral ot yeyə bilmir. 🙄*

#Memoriiest⚡