əsirlərimizin gətirilməsinə rüstəm muradov rəhbərlik edib