ən dəyərli miraslarımızdan...

sehranin guli
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: "Mən bu gün bildirmək istəyirəm ki, 1918-1920- ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş Xalq Cümhuriyyətinin bu günkü nəsillərə qoyub getdiyi ən dəyərli miraslardan biri Azərbaycanın bu gün qəbul etdiyimiz, qanunla istifadə etdiyimiz Dövlət himnidir və birdə Azərbaycan bayrağıdır".