əliağa vahid şeirləri

markalogiya
Sən zülfünü aç tök üzünə, şanəsi məndən,
Zənciri nişan ver mənə, divanəsi məndən.

Sən aşiqi yandırmağa, mən yanmağa mail,
Sən şəmini göstər mənə, pərvanəsi məndən.

Zülfün qədəri aşiq olan var sənə, ey gül,
Sən söylə o məcnunları, əfsanəsi məndən.

Sərməst gözün fitnə, ləbin nəşəli badə,
İçdir mənə ol badəni, peymanəsi məndən.

Sən naz ilə gül ki, sədəfin qiyməti artsın,
Göz yaşı kimi incisi, dürdanəsi məndən.

Hərdən götür üzdən, gözəlim əfiyi-zülfün,
Çək zahirə gəncinəni, viranəsi məndən.

Vahid, meyi tərk etmək üçün piri-muğanın,
Rəncidə olub bir neçə məstanəsi məndən.
✨✨✨✨✨✨
*Əliağa Vahid*

Paylaşım haqqında rəylər

Bu başlıqdakı paylaşımları gör