Cümə günün zikri

markalogiya
🌹 5 cı günün zikri.

📿ALLAHUMMƏ SALLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MÜHƏMMƏD (100 dəfə)

🍁Əl-Əhzab surəsi 56.
➖Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim Peyğəmbərə salam (salavat) göndərirlər (Allah ona Öz xüsusi rəhmətini bəxş edir və mələklər onu vəsf və təqdis edirlər). Ey iman gətirənlər, ona salam (salavat) göndərin və tamamilə (onun əmrinə) təslim olun.

☘İmam Baqir (ə) və ya İmam Sadiq (ə):
➖"Qiyamət günü tərəziyə qoyulacaq ən ağır əməl Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərməkdir".

✔Salavat - Allahın razılığına və günahların bağışlanmasına səbəb olar.

🍁CÜMƏNİZ MÜBARƏK🍁