Çexov - firəng üzümü

bir fincan cay
Şəhərdən, mübarizədən, məişət gurultusundan uzaqlaşmaq və öz malikanəsinə qapılıb qalmaq həyat deyil, xudbinlikdir, tənbəllikdir, bir növ rahiblildir, qoçaqlıqdan məhrum olan bir rahiblikdir. İnsana üç arşın torpaq deyil, malikanə deyil, bütün Yer üzü, bütün təbiət lazımdır ki, insan orada öz azad ruhunun bütün xüsusiyyətlərini göstərə bilsin.

Çexov - firəng üzümü