böyük karl

hafiz
Böyük Karl (768-814):
böyük karl
foto
Gödək Pipinin oğlu Karl (Karlos) ucaboylu, qeyri-adi dərəcədə güclü, dözümlü, istedadlı sərkərdə və enerjili dövlət başçısı idi. Böyük Karl ildə 2 dəfə xalq yığıncağı çağırırdı. Payız yığıncağında yalnız əyanlar (dünyəvi və dini) iştirak edirdi. Yığıncağın qərarı hökmdar tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qanun qüvvəsi alırdı. Yaz yığıncağı hərbi baxış xarakteri daşıyır və həmin yığıncaqda dövlət qanunları elan edilirdi.
* Böyük Karlın hakimiyyəti dövründə Franklar 50 dəfə hərbi yürüşə çıxdılar. Yürüşlərin 30 a bilavasitə Kral özü başçılıq etmişdir.
* Böyük Karlın Roma imperatoru elan edilməsilə o, Qərbi Roma imperatorunun varisinə çevrildi.
* Böyük Karl qoca yaşlarında oxumağı öyrənmişdi. Böyük Karl latın və yunan dillərində danışa bilirdi. O, 814-cü ildə 72 yaşında vəfat etmişdir.

Paylaşım haqqında rəylər

Bu başlıqdakı paylaşımları gör